Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

25 februari : negende Verschijning

25 februari, negende verschijning. Drieduizend mensen zijn aanwezig. Bernadette vertelt : « Zij zegt me te gaan drinken aan de bron en er me te wassen. Ik vond alleen wat modderachtig water. Bij mijn vierde poging slaagde ik erin te drinken. Zij deed me ook eten van een kruid dat zich vlak bij de bron bevond. Daarna verdween het visioen en ben ik weggegaan. » Aan de menigte die haar vroeg: “Weet je dat men je voor gek beschouwt nu je zulke dingen doet?”, antwoordde Bernadette: “Het is voor de zondaars”.
Het is het water van diezelfde bron die buitengewone genezingen heeft verricht en die nog steeds stroomt achteraan in de Grot.

Miljoenen mensen komen naar Lourdes om te drinken van de bron en er zich te wassen. De bedevaarders kunnen dezelfde gebaren verrichten die Bernadette verricht heeft: gaan drinken aan de bron en er zich wassen! Dit gebaar kan individueel verricht worden, maar ook met vrienden of familie samen. Het kan verricht worden aan de waterkraantjes die zich bevinden voorbij de Grot in de ‘tuin van de waterkraantjes’ (18 waterkraantjes die de achttien verschijningen symboliseren), of ook in de Baden, waar u begeleid wordt door een hospitalier of hospitalière die u bij deze geloofsstap begeleidt.
De bedevaarders die naar Lourdes komen verrichten drie gebaren die hun bedevaart markeren: het aanraken van de Rots, gaan drinken aan de bron en er zich wassen, en een kaars aansteken die het gebed van de bedevaarders voortzet en herinnert aan de verrezen Christus die midden onder ons is.

Het water van Lourdes geneest Bernadette

Een « zichtbare bescherming vanuit de Hemel »

Pastoor Peyramale was getuigen van een « zichtbare bescherming vanuit de Hemel » die aan Bernadette te beurt viel.

Hij heeft het verteld in een lange brief aan kanunnik Fourcade. Bernadette was al sedert vele dagen getroffen door “een longontsteking die des te erger was omdat het om een terugval ging”. Op zondag 27 april ging het met het jonge meisje dat in het Hospice logeerde, “heel slecht hetgeen de Zusters vervulde met grote zorgen en ook spijt: ze verweten zichzelf dat ze haar naar de Grot hadden laten gaan waar ze waarschijnlijk de ziekte had opgedaan.”.

‘s Maandags verergerde haar situatie nog. Verschillende dokters werden bij haar ziekbed gebracht. De ernst van de situatie zette priester Pomian ertoe aan om haar het sacrament van de zieken toe te dienen. Pastoor Peyramale preciseert: “Zij hoestte veelvuldig, haar ademhaling verliep heel moeilijk; voor de communie gaf men haar maar een heel klein stukje hostie” en “om haar in de mogelijkheid te stellen om te communiceren had men haar enkele druppels water van de Grot laten drinken”. Dat had onmiddellijk effect. “Onmiddellijk nadat ze het heilig viaticum had ontvangen, voelde Bernadette zich genezen. Ze ervaarde een grote verlichting (dat waren haar eigen woorden) als men een berg had weggehaald van haar borst. Alle alarmerende symptomen verdwenen; en gisteren morgen was zij het zelf die de huisdokter, M. Balencie, ontving in het salon. De arts stond paf”.
Pastoor Peyramale die zelf die plotse en onverwachte genezing had kunnen vaststellen, wilde onmiddellijk kanunnik Fourcade, secretaris van de bisschop, informeren opdat hij het zou zeggen aan Mgr. Laurence.

Boek ‘ Marie-Dominique Peyramale. De pastoor van Lourdes ‘ Yves Chiron, te koop in de Boekhandel van het Heiligdom van Lourdes

Ter overweging

Johannes 19, 33-34
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk,  maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.
Omwille van het feit dat Jezus zijn bloed vergoten heeft om voor ons een wonderlijke verlossing te weeg te brengen, kunnen wij vergeving ontvangen en reiniging van onze zonden.
Psalm 42, 2
Zoals een hert verlangt
naar levend water,
zo verlangt mijn ziel
naar U, mijn God.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

Besoin d'aide ?

Centre d’information du Sanctuaire :
+33 (0)5 62 42 20 08
Numéro d’urgence :
+33 (0)5 62 42 80 60

Vous venez seul ou en famille, vous êtes touché par le handicap ?


Le service d’accueil des personnes handicapées, animé par la fondation OCH, vous ouvre ses portes.
+33 (0)5 62 42 79 92
9h30 – 12h et 14h -18h

Venir à Lourdes
✈️ L’aéroport international de Tarbes-Lourdes (TLP) est situé à quinze minutes du Sanctuaire. Lourdes est aussi accessible grâce à l’aéroport de Pau (PUF, 45 km de distance) et celui de Toulouse-Blagnac (TLS, 180 km de distance).

🚌 Vous pouvez rejoindre Lourdes en train, au départ des principales villes de France, A votre arrivée à la gare de Lourdes, vous trouverez des bus urbains qui vous permettront de vous rendre au Sanctuaire.

🚗Vous pouvez vous rendre à Lourdes avec votre véhicule, par l’autoroute A64 depuis Toulouse ou l’A65 depuis Bordeaux. Plusieurs zones de parkings vous sont proposées dans la ville.

dowload_apple-fr
dowload_google-fr