Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

De Chapelains

In het Heiligdom zult u priesters ontmoeten die men Chapelains (kapelaans) noemt. Zij behoren toe aan het bisdom Tarbes en Lourdes, aan andere bisdommen of aan een van de vele religieuze en priestergemeenschappen. Ze zijn afkomstig uit Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Polen, Roemenië, Argentinië, Benin, Congo, Nigeria of Sri Lanka.

De hoeders van de Kapel

Zij zijn de hoeders van de Kapel die door de Maagd Maria aan Bernadette Soubirous werd gevraagd tijdens de 13de verschijning, op 2 maart 1858. Hoeders van de Kapel, dat wil zeggen van de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis die werd gebouwd boven de Grot, maar vooral hoeders van de Kerk als Volk van God, geestelijk bouwwerk waarvan iedere gedoopte een levende steen is.

De verantwoordelijke voor deze zending is de Rector van het Heiligdom, die benoemd wordt door de Permanente Raad van de Conferentie van de Franse bisschoppen, op voordracht van de bisschop van Tarbes en Lourdes. Hij wordt omringd door de Chapelains die samen met hem de pastorale zorg delen.

Ongeveer 25 priesters verblijven in het Heiligdom om de bedevaarders te onthalen, hen te begeleiden tijdens hun bedevaart, de eucharistie te vieren en ook de andere sacramenten (meer bepaald het sacrament van de Verzoening en van de Ziekenzalving), het Woord van God te verkondigen, onderricht te geven in de boodschap van Lourdes en het rozenkransgebed te overwegen.

Geschiedenis

De eerste chapelains zijn aangekomen in Lourdes kort na de verschijningen.
In 1866 vertrouwde de bisschop van Tarbes, Mgr Laurence, aan Pater Rémi Sempé en aan de Paters van Garaison, de Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis, de zorg toe van het onthaal van de eerste bedevaartgroepen die tot stand kwamen. Als eerste rector van het Heiligdom was pater Sempé gedurende drieëntwintig jaar de verantwoordelijke van de chapelains. Hij was het ook die een begin maakte met de bouw van de eerste kapel, door de Maagd Maria aan Bernadette gevraagd, en van de gebouwen die er daarna kwamen, bijvoorbeeld de Rozenkransbasiliek.

Deel deze pagina:

Video afspelen
dowload_apple-fr
dowload_google-fr