Een bedevaart organiseren

U voorziet om met een groep naar Lourdes te komen? Op bedevaart? Ter voorbereiding van de sacramenten? Voor een spirituele tijd, drie of vier dagen? Met zieken mensen, of bejaarden, of jongeren? Bedevaartdirecteurs of Voorzitters van een Hospitaliteit, groepsverantwoordelijke, catechisten, priesters, aalmoezeniers, reisbureaus… van harte welkom!

Hoe organiseer je een bedevaart naar het Heiligdom voor een groep?

Schrijf je in om jullie misuren te reserveren, om deel te nemen aan de processies, aan de geleide bezoeken of activiteiten om de boodschap van Lourdes te ontdekken.

Hebt u nood aan een meer persoonlijk advies ?

Via de telefoon: 0033 562 42 20 08
Via email: reservation@lourdes-france.com

De logeergelegenheden van het Heiligdom

Via de telefoon : 0033 562 42 80 40
Via email: hebergement@lourdes-france.com

Goed om weten vooraleer u de nodige stappen zet :

Waarom is het belangrijk om zich in te schrijven ?
Het is belangrijk dat u zich inschrijft opdat we u kwaliteitsvol kunnen onthalen. Wanneer wij weten dat u zult komen, passen wij ons onthaal aan, mede ook de talen in de vieringen gebezigd worden.
Door u in te schrijven, hebt u ook de mogelijkheid om al uw vragen en wensen, van allerlei soort, bij ons te doen toekomen : viering van de mis aan de Grot of in een kapel van het Heiligdom, geleide bezoeken door een pastorale medewerker van het Heiligdom, ruimte voor avondwake, tijd voor aanbidding, audiovisueel materieel…

Is de inschrijving gratis ?
Ja, de inschrijving is gratis. De middelen die u ter beschikking worden gesteld hebben natuurlijk wel hun kostprijs. Het Heiligdom van Lourdes leeft uitsluitend vanuit financiële giften. De kosters en de personen die u onthalen, zijn in loondienst van het Heiligdom. Het onderhoud van de plaatsen en het materieel dat u ter beschikking wordt gesteld, kosten geld. Daarom zijn we u erkentelijk voor elke financiële bijdrage die u wilt doen.

Bij het moment van de inschrijving zal u dan ook – ter informatie – een financiële bijdrage gesuggereerd worden.

Deel deze pagina: