Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

 Seminaristen in dienst van de pastoraal

Onthaal en begeleiding

De zending die toevertrouwd wordt aan de seminaristen bestaat voornamelijk in het onthaal van de bedevaarders en hun begeleiding bij het ondernemen van hun bedevaart. Het biedt de gelegenheid om te evangeliseren, catechese aan te reiken en de boodschap van Lourdes te verkondigen. Wanneer zij het woord nemen zijn ze eraan gehouden om het katholieke geloof te belijden. Bij hun aankomst zullen zij een korte vorming ontvangen omtrent de boodschap van Lourdes en omtrent het handvest ter bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen. Dit handvest kan geraadpleegd worden op de website van het heiligdom.

Liturgie

Misdienaar zijn in de eucharistieviering, in het bijzonder in de dagelijkse viering voor de Nederlandstalige bedevaarders om 18.00 uur en in de internationale eucharistieviering op woensdag en op zondag. Animatie van de Kruisweg. Dienstbaarheid tijdens de eucharistische processies en tijdens de Mariale lichtprocessies.

Dienstbaarheid

Dienstbaarheid in de baden bij de zieke bedevaarders, in het Centrum voor mensen met een beperking en meewerken met de jongerenpastoraal.

Séminaristes au Sanctuaire de Lourdes

Informatie 

 

Kandidatuur

De seminaristen die dienst wensen te verlenen in het heiligdom van Lourdes dienen uiterlijk op het einde van de maand mei een korte motivatiebrief met hun inschrijvingsformulier te sturen aan P. Dominique Derkoningen, chapelain van het Heiligdom verantwoordelijk voor het onthaal van de Nederlandstalige bedevaarders op het adres: dominique.derkoningen@lourdes-france.com. Het heiligdom behoudt zich het recht voor om kandidaturen te weigeren. Desgewenst zal in september een kort stagerapport opgestuurd worden aan de overste of verantwoordelijke voor de vorming.

Logement

Alle onkosten zullen voor de seminaristen gedragen worden door het heiligdom. Zij zullen gehuisvest worden in het Huis Martha en Maria, in het Heiligdom. Ze gebruiken daar ook het ontbijt en het avondmaal. Het middagmaal wordt aangeboden in het onthaalcentrum Notre Dame. Bij de aanvang van hun verblijf zullen zijn tickets ontvangen voor het middagmaal. Niet gebruikte tickets zullen ze na afloop teruggeven. Wasgoed kan in het begin van de week afgegeven worden en ontvangt men terug op het einde van de week. De seminaristen bieden hun medewerking aan in een dienstbeurtrol (poetsen, maaltijden, afwas…).

Kleding

De seminaristen dienen tijdens hun pastoraal dienstwerk de polo te dragen die het heiligdom hen ter beschikking zal stellen. Bij het einde van hun verblijf geven zij deze polo’s terug. Het dragen van korte broeken is in het heiligdom niet toegestaan.

Gemeenschappelijk gebed

De Lauden (7h00) en de Vespers (19h00) worden gemeenschappelijk geozngen in de kapel. De seminaristen nemen deel aan de eucharistievieringen van het heiligdom.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Zoals alle vrijwilligers in het heiligdom worden de seminaristen gedekt door onze zorg voor hun burgerlijke aansprakelijkheid.

Vervoer

De seminaristen dienen aan te komen en te vertrekken op de precieze data van hun stage. De vervoersonkosten zijn voor hun eigen rekening. Dank dat u de precieze datum van aankomst en vertrek doorgeeft aan de chapelain die coördinator is voor uw taal, op het adres : dominique.derkoningen@lourdes-france.com

Geld

De dienst die men verricht is volkomen vrijwilligerswerk. Al het geld dat men ontvangt van bedevaarders zal moeten doorgegeven worden aan het heiligdom. De seminaristen nodigen de bedevaarders altijd uit om hun giften te bezorgen bij het bureau van de missen en van de giften.

Deel deze pagina:

Video afspelen
dowload_apple-fr
dowload_google-fr