Een bedevaart : wat is dat ?

Het is op de eerste plaats weggaan, zijn dagelijkse leven en gewoonten achterlaten. Meer dan zo maar een reis is het een gelegenheid om echt tijd te nemen eens na te denken, alleen of met velen, om verbondenheid te scheppen in het welbehagen en de vreugde dankzij de gezangen, dankzij het op weg gaan, dankzij de uitwisseling en dankzij het gebed voor al degenen die dat verlangen. De bedevaarten maken deel uit van de geschiedenis van Lourdes en vormen een deel van de banden die tussen allen geweven worden.

Waarom een bedevaart in Lourdes ?

Tijdens de dertiende verschijning vroeg de Dame aan de Grot aan Bernadette om « aan de priesters te gaan zeggen dat men hier in processie naar toe komt en dat men hier een kapel bouwt ». In het taalgebruik van die tijd was er geen verschil tussen het woord « processie » en « bedevaart »…

Het feit dat de Maagd Maria op dezelfde dag vroeg om in processie te komen en om een kapel te bouwen is voor ons een aanduiding dat we ons op weg moeten begeven en « levende stenen » worden. Lourdes, de Kerk, betekent niets zonder de volk op weg : op weg naar Degene die één van de onzen is geworden om ons te verlossen.

Het woord bedevaart staat in het enkelvoud, maar is in werkelijkheid meervoud.

Als u naar Lourdes komt, ontdekt u heel snel dat Lourdes een plaats is waar overal verscheidenheid is, maar waar allen omgevormd worden tot één enkel volk, één enkel hart gericht naar Maria die ons bij de hand neemt om ons tot bij haar Zoon te brengen.

In Lourdes treft u georganiseerde bedevaarten aan, maar ook individuele bedevaarders. U treft er ook bezoekers aan die – doorheen hun verblijf – bedevaarders worden. De genade van Lourdes raakt mensen en vormt hen om.

U vindt er diocesane bedevaarten uit uw eigen streek, Franse nationale bedevaarten (zoals de Nationale bedevaart, de Rozenkransbedevaart…) en internationale bedevaarten (zoals de Internationale Militaire Bedevaart, de bedevaart van de Orde van Malta…). U kunt er ook themabedevaarten aantreffen (zoals de Lourdes Kanker Hoop, de FRAT…), en ook bedevaarten die georganiseerd zijn door religieuze families (Franciscanen, Jezuïeten, Montfortanen…).

Deel deze pagina: