Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Pinksteren : Stichting van de Kerk

Het Pinksterfeest markeert de komst van de heilige Geest over de apostelen en de geboorte van de Kerk. Dit evenement is gebeurd vijftig dagen na Pasen. Op Pinksteren, waarop we de nederdaling van de heilige Geest gedenken, sluiten we de Paastijd af.

De geboorte van de Kerk

Op Pinksteren vieren we de aanvang van de Kerk, de stichting ervan, en het ontstaan van de eerste christelijke gemeenschappen. Kort nadat zij de heilige Geest hadden ontvangen en begonnen waren om de boodschap van Christus door te geven, hebben de apostelen de eerste christenen gedoopt. Maar het Pinkstergebeuren is ook instelling van het sacrament van het Vormsel, waarin de gedoopte het hart van zijn geloof vernieuwt en wordt uitgenodigd om zélf ook een getuige van Christus te worden.

In dit jaar waarin het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in zijn jaarthema de woorden van Maria in herinnering roept : « Ga zeggen aan de priesters dat men hier een kapel zou bouwen… », worden de bedevaarders uitgenodigd om deel te nemen aan de opbouw van de Kerk, om de “levende stenen” te worden.

Previous slide
Next slide

Lourdes en de sacramenten

Lourdes is de plaats waar miljoenen mensen naar toe komen om het sacrament van de verzoening te ontvangen : dit is een gebeuren waardoorheen de bedevaarder de nabijheid van de barmhartigheid van de Heer mag ervaren. Vrijwel alle bedevaarders die in Lourdes aankomen, individueel of in groep, kunnen langskomen in de kapel van de verzoening om et biechten.  
Wanneer de bedevaarders aankomen in Lourdes, kunnen ze ook deelnemen aan de eucharistievieringen die in verschillende talen worden aangeboden. Sommige bedevaarders hebben ook de gelegenheid om voor het eerst het sacrament van de Eucharistie te kunnen vieren en zoals Bernadette hun Eerste Communie te kunnen doen in deze gezegende plaats waar de Maagd Maria de liefde van God is komen verkondigen.
Tijdens de Internationale Militaire Bedevaart die heeft plaats gevonden van 12 tot 14 mei, hebben 65 bedevaarders het doopsel ontvangen en werden 140 bedevaarders gevormd. Deze viering was de belangrijkste gebeurtenis voor de catechumenen die een hele weg van voorbereiding hadden afgelegd in het vooruitzicht van dit moment van genade in Lourdes.

Previous slide
Next slide

« Heilige Geest, geef uw adem in ons hart en doe ons de tederheid van de Vader inademen. Geef uw adem aan uw Kerk zodat ze met vreugde het Evangelie zou verkondigen. Geef aan deze wereld de adem van de weldoende frisheid van de hoop. » (Paus Franciscus)

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr