De Eucharistieviering

Toen men aan Bernadette Soubirous de vraag stelde : « Wat heeft je het meest gelukkig gemaakt : de eerste communie of de verschijningen ? » antwoordde zij : « Dat zijn twee zaken die met elkaar te maken hebben, maar niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Ik was gelukkig bij allebei. »

In Lourdes gaat het deelnemen aan de Eucharistie samen met onze ontmoeting met de Maagd Maria aan de Grot. Maria had Bernadette voorbereid voor haar eerste communie. Maria toont óns « de bron en het hoogtepunt van gans het christelijk leven » (Vaticaans Concilie II) die de viering van de Eucharistie is.

Deelnemen aan de Eucharistieviering.

Elke dagen worden er in de verschillende kerken, basilieken en kapellen van het Heiligdom missen gevierd, op elk tijdstip en in verschillende talen.

Als ik niet gedoopt ben, als ik mijn eerste communie niet heb gedaan of als ik al geruime tijd niet heb gebiecht, kan ik er naar toe komen om me te laten leiden door de schoonheid van de riten en van de gezangen, en kan ik op het ogenblik van de communie aan de priester vragen om mij te zegenen (door mijn armen te kruisen voor mijn borst).

De Internationale Mis

Van 25 maart tot 1 november wordt er elke zondag en elke woensdag een Internationale Mis gevierd, om 9h30, in de ondergrondse Pius-X-basiliek. Het is een unieke gelegenheid om de ervaring op te doen van de universaliteit van de Kerk.

ELKE DAG
Vrije toegang

Deelnemen aan de vieringen

+33 (0)5 62 42 20 08
(Nummer zonder toeslag)

Toegankelijkheid : JA

Missen laten opdragen

Een misintentie aanbieden wil zeggen : aan Christus vragen om de verdiensten van het Kruis toepassing te laten vinden in een bijzondere gebedsintentie : de zielerust van een overledene, de dankbaarheid om een bekomen gunst, een persoon die lijdt, een project…
U kunt dit vragen door naar het Bureau van de missen te gaan (onmiddellijk links voorbij de bogen, als u van de Esplanade naar de Grot gaat)

De Eucharistische processie en de Aanbidding zijn een goede manier om de deelname aan de Eucharistie voor te bereiden of voort te zetten.