Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

In processie komen naar Lourdes

In Lourdes vraagt de Dame aan de Grot van Massabielle op 2 maart 1858, tijdens de dertiende verschijning, aan Bernadette : « Ga zeggen aan de priesters dat men hier in processie naar toe komt en dat men hier een kapel zou bouwen ».

Kom die stroom van licht vergezellen. Neem ook u een kaars, zing het Ave Maria, voor de Rozenkransbasiliek die voor de gelegenheid helemaal verlicht is.

2 maart 1858 in Lourdes

De vrome mensen die Bernadette op 2 maart 1858 omringden, lopen mee naar de pastorie om als eerste de boodschap aan de pastoor over te brengen. Zij denken dat de processie op donderdagavond moet plaats hebben vermits dit de laatste dag van de verschijningen zou zijn en deze processie zal vergezeld gaan van fantastische gebeurtenissen. De vrouwen komen dan ook helemaal uitgeput aan bij de oude pastoor om hem aan te kondigen dat de heilige Maagd een processie wil naar de Grot binnen twee dagen. De pastoor maakt zich boos en en stuurt hen zonder pardon weg.

Wat is een processie ?

Een religieuze processie is een ommegang van gelovigen die – om een rituele en religieuze daad te verrichten – op een plechtige manier achter elkaar van de ene plaats naar een andere gaan, zingend, biddend en andere daden van vroomheid verrichtend.
De processie is een symbolische uitdrukking van de pelgrimstocht van het leven waarop men voortgaat in het gezelschap van God.

De processies in Lourdes

Elke dag worden de bedevaarders die aanwezig zijn in Lourdes, uitgenodigd om deel te nemen aan de processies die georganiseerd worden door het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De processies – momenten van vurigheid en emoties – maken deel uit van de fundamenten van de bedevaartdag van de Lourdesbedevaarder. Een niet te missen ervaring tijdens het verblijf van bedevaarders en bezoekers in Lourdes.

De eucharistische processie

Elke dag, van april tot einde oktober, verzamelen de bedevaarders in Lourdes om 17h voor de eucharistische processie of de processie van het Heilig Sacrament. De processie vangt aan bij het podium op het grasveld van Heiligdom en eindigt in de ondergrondse Pius-X-basiliek met een moment van aanbidding van het Heilig Sacrament, gevolgd door de zegening van de bedevaarders, in het bijzonder van de zieke bedevaarders. Wie niet kan deelnemen aan de processie neemt vanaf de aanvang plaats in de basiliek, vanaf het begin van de viering.

Zoals de Aanbidding is het een ontmoeting met de Heer Jezus in de geconsacreerde Hostie, maar met een dynamische en gemeenschapdimensie. Alle bedevaarders worden uitgenodigd om op weg te gaan met de mensen die lijden te dragen hebben, achter de priester aan die de remonstrans draagt, en om samen met hen de zegen te ontvangen die Jezus schenkt wanneert hij te midden van hen meegaaat : « De eucharistie is voor een getormenteerde ziel een bad van licht en van liefde », zei Bernadette. Talloze genezingen hebben zich voorgedaan tijdens het voorbijgaan van het Heilig Sacrament.

De Mariale processie

De Mariale processie of kaarsjesprocessie bestaat al in het Heiligdom sedert 1872. Ze heeft elke dag plaats om 21h, van april tot einde oktober.
Elke avond, wanneer de avond valt over de stad, verzamelen duizenden bedevaarders en gaan op weg, zingend, met een kaars in de hand, van de Grot van de Verschijningen naar de esplanade van de Rozenkransbasiliek. Voorop in de processie wordt een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gedragen door bedevaarders. Daarna volgen de bedevaarders die in groepen meegaan, achter de vlag van hun bedevaart aan. Ook alle zieken die dat kunnen, houden eraan om aanwezig te zijn in de ommegang of direct aanwezig te zijn op de esplanade, wanneer ze zelf niet kunnen deelnemen aan de processie. Op het einde van de viering schenken de aanwezige priesters en bisschoppen de zegen.
In de loop van de avondprocessie overwegen de bedevaarders het leven van Christus. Zij bidden de blijde mysteries op maandag en zaterdag ; de droeve mysteries op dinsdag en vrijdag ; de glorierijke mysteries op zondag en woensdag, en de mysteries van het licht op donderdag. Tussen elk « mysterie » van het rozenkransgebed zingen de bedevaarders in hun eigen taal het Ave Maria van Lourdes terwijl ze hun kaars in de hoogte steken.
Indien u wilt deelnemen aan de processie en het Weesgegroet voor te bidden en het Ave Maria mee te zingen in het koor : afspraak om 20h30 op de esplanade van de Rozenkransbasiliek.

Vorige slide
Volgende slide

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr