Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Het hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God

Een week na Kerstmis nodigt de Kerk ons op deze 1ste januari uit om het nieuwe jaar binnen te treden door Maria, moeder van God, te contempleren.

In Lourdes bidden we tot Maria, de Moeder van God

Sedert 11 februari 1858, dag van de eerste verschijning van de Maagd Maria een Bernadette Soubirous, bidt het volk Gods onophoudelijk tot de Moeder van God.
De Kerk heeft er drie eeuwen over gedaan om deze woorden te gebruiken en ze tot het hart van haar geloof betreffende Maria te maken: Maria, Moeder van God.
Het tweede deel van het Weesgegroet vervolgt het gebed tot Maria door uitdrukking te geven aan het gebed van de Kerk. Het zet zich voort in een ware geloofsbelijdenis : Heilige Maria, Moeder van God… In die enkele woorden, in gebed gericht tot Maria, hernemen ze de krachtige inhoud van de begroeting door de engel en de begroeting van Elisabeth tot Maria, die het hart zijn van het gebed en de contemplatie van het eerste gedeelte van het Weesgegroet:

 

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Deze geloofsbelijdenis, ontstaan tijdens het Concilie van Efese in 431 en verder gerijpt en gedragen door het geloof van vele eeuwen, wordt in het Weesgegroet hernomen alse en hartekreet, alse en geloofskreet : Heilige Maria, Moeder van God !

Volg het rozenkransgebed aan de Grot van Massabielle alle dagen :
In het Engels om 15h00
In het Frans om 15h30
In het Spaans om 16h15
In het Italiaans om 18h00
En tijdens het bedevaartseizoen kan men het ook volgen in het Pools, in het Duits, in het Portugees…

De ganse wereld komt bidden tot de Maagd Maria, Moeder van God, aan de Grot van Massabielle of via de kanalen TV Lourdes, Radio Présence, KTO, TV 2000, EWTN, en de sociale netwerken facebook, Twitter, …

Heilige Maria, Moeder van God en Werelddag van de Vrede

Hoe welkom zijn, op de bergen, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt” (Jes 52, 7).
“En mochten meer en meer mannen en vrouwen dagelijks ernaar streven om in stilte, nederig en volhardend, vredestichters te worden”.(Paus Franciscus, 55ste Werelddag voor de Vrede 2022).

Nieuwjaarsconcert van het Heiligdom op 1 januari, ‘s avonds, uitgezonden door Cnews en uitgevoerd door de Petits Chanteurs à la Croix de Bois. De opname werd gemaakt op maandag 19 december om 16h30 in de Rozenkransbasiliek van Lourdes.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr