Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

De bedevaarders vereren de Maagd Maria in Lourdes

Gedurende de meimaand wil Lourdes de Maagd Maria vereren door het aanbod te doen om een witte bloem te schenken aan Onze-Lieve-Vrouw. Tijdens de meimaand zullen vrijwilligers van het Heiligdom witte bloemen neerleggen bij de gekroonde Lieve-Vrouw namens u. Deze bloemen voegen zich bij het bloemenboeket van het gebed van alle bedevaarders die dagelijks in verschillende talen het rozenkransgebed bidden aan de Grot.

Waarom is de meimaand verbonden met Maria?

Het is moeilijk om precies te zeggen waarom de meimaand verbonden is met de Maagd Maria. De meimaand heeft traditioneel geen groot Mariafeest zoals wel in de maanden augustus en december. Het is pas sedert de liturgische hervorming in 1969 dat het Bezoek van Maria aan Elisabeth wordt gevierd op 31 mei.
De katholieke traditie om een ganse maand te wijden aan een bijzondere devotie vindt zijn oorsprong in de XVIIIde eeuw. Die van de meimaand, Mariamaand, is ontstaan in Rome in 1724. In de maand mei ontluikt de lente en groeit er weer nieuw leven ; het is een gunstige tijd om ook zijn eigen geestelijk leven opnieuw op het goede spoor te zetten, in navolging van Maria, ‘de eerste die op weg ging’. Even tevoren vroeg de heilige Filippus Neri (1515-1595) de kinderen om de Moeder van God lentebloemen aan te bieden, symbool van de christelijke deugden die zo konden ontluiken in hun leven als christenen. De Mariamaand is dus vanaf het begin niet enkel een mooie daad van vroomheid jegens de Maagd Maria maar ook een engagement om dag na dag te groeien in heiligheid. Er isz heel waarschijnlijk een band tussen de schoonheid van de flora die in de meimaand ontluikt en onze hemelse Moeder.

Le mois de mai pendant le temps pascal

De meimaand valt elk jaar ook samen met de Paastijd. De Mariamaand moet ons helpen om deze Paastijd in zijn volheid te beleven.
Wanneer wij de glorievolle geheimen van het rozenkransgebed overwegen doorlopen we met Maria de drie grote etappes van de Paastijd : de Verrijzenis, de Hemelvaart en de nederdaling van de heilige Geest (Pinksteren).
De meimaand biedt de gelegenheid om de deugden in praktijk te brengen die het nieuwe leven uit kracht van de Geest ten toon spreiden. Wanneer we het leven van Maria aanschouwen ontdekken we de volkomen zuivere, de Onbevlekte Ontvangenis, zij die zonder zonde is. De Paastijd is het moment waarop we er ons van bewust worden dat wij door de Verrijzenis gestorven zijn aan de zonde.

Naar Jezus door Maria

Maria heeft aandacht voor onze noden zoals zij dat was voor de genodigden voor de bruiloft te Kana. Zij spreekt voor ons ten beste (Joh 2, 3). Zij brengt al onze vragen, al onze gebeden tot bij Jezus. Wanneer wij het rozenkransgebed overwegen en steeds weer herhalen : “Wees gegroet, Maria”, zijn wij als kleine kinderen die de hand van hun moeder nodig hebben om te kunnen stappen. Wij vertrouwen ons toe aan de voorspraak van Maria. We zoeken steun bij haar op onze weg naar Jezus. We laten ons dragen door haar gebed.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

Besoin d'aide ?

Centre d’information du Sanctuaire :
+33 (0)5 62 42 20 08
Numéro d’urgence :
+33 (0)5 62 42 80 60

Vous venez seul ou en famille, vous êtes touché par le handicap ?


Le service d’accueil des personnes handicapées, animé par la fondation OCH, vous ouvre ses portes.
+33 (0)5 62 42 79 92
9h30 – 12h et 14h -18h

Venir à Lourdes
✈️ L’aéroport international de Tarbes-Lourdes (TLP) est situé à quinze minutes du Sanctuaire. Lourdes est aussi accessible grâce à l’aéroport de Pau (PUF, 45 km de distance) et celui de Toulouse-Blagnac (TLS, 180 km de distance).

🚌 Vous pouvez rejoindre Lourdes en train, au départ des principales villes de France, A votre arrivée à la gare de Lourdes, vous trouverez des bus urbains qui vous permettront de vous rendre au Sanctuaire.

🚗Vous pouvez vous rendre à Lourdes avec votre véhicule, par l’autoroute A64 depuis Toulouse ou l’A65 depuis Bordeaux. Plusieurs zones de parkings vous sont proposées dans la ville.

dowload_apple-fr
dowload_google-fr