Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

8 december : rozen voor de Onbevlekte Ontvangenis

Elk jaar op 8 december, viert het Heiligdom van Lourdes de Onbevlekte Ontvangenis

Monseigneur Jean-Marc Micas, Bisschop van Tarbes en Lourdes, heeft het genoegen u uit te nodigen voor de internationale mis waarin hij zal voorgaan om 10h in de Pius-X-basiliek.


De viering zal gevolgd worden door het Angelusgebed en een bloemenhulde voor de Onbevlekte aan de Grot.


Dit jaar bieden de cantoren en muzikanten van het Heiligdom u een « Ode aan de Onbevlekte » aan, om 14h30, in de Rozenkransbasiliek.

Programma van de vieringen

WOENSDAG 7 DECEMBER
20h30 : Mariale lichtprocessie

DONDERDAG 8 DECEMBER
10h : Internationale mis in de ondergrondse Pius-X-basiliek
11h30 : Angelus en bloemenhulde aan de Grot
14h30 : Ode aan de Onbevlekte, muzikale overweging geanimeerd door de cantoren en muzikanten van het Heiligdom in de Rozenkransbasiliek
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot
16h30 : Vespers gevolgd door de eucharistische aanbidding en de zegening met het Heilig Sacrament in de Pius-X-basiliek
20h30 : Mariale lichtprocessie

Duizenden rozen zullen geplaatst worden bij de Grot

Op 8 december, dag waarop de Onbevlekte Ontvangenis gevierd wordt, plaatst de Paus in Rome, op het Piazza di Spagna, een bloemenboeket aan de voet van de marmeren zuil van meer dan 11 meter hoogte, die een beeld van Maria draagt dt hulde brengt aan haar Onbevlekte Ontvangenis.

In Lourdes, op de plaats zelf waar de Maagd gezegd heeft : “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis“, sluit het Heiligdom aan bij deze traditie. Duizenden rozen worden geplaatst bij de Grot, aan de voeten van Onze-Lieve-Vrouw, om haar op dezelfde manier hulde te brengen en aan te sluiten bij de vreugde van Bernadette die zei: zij had een gele roos op haar beide voeten, in de kleur van de ketting van haar rozenkrans.

« Als zij een kapel wenst, dat ze dan haar naam zou zeggen en de rozenstruik bij de Grot zou laten bloeien ! » zei pastoor Peyramale aan Bernadette Soubirous.

De roos wordt in verband gebracht met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vanaf de eerste verschijning waar ze verschijnt, gesierd met een gele roos op haar beide voeten. Pastoor Peyramale, die perplex stond ten aanzien van de vraag van de Dame naar een kapel, had het idee om te vragen naar een teken en drukt ten aanzien van Bernadette zijn verwachting uit: « Wel ja ! als zij een kapel wens, dat zij dan haar naam zou zeggen en de rozenstruik bij de Grot zou laten bloeien ! » Hij voegt er zelfs aan toe : « Als zij haar naam zal zeggen en als zij de rozenstruik zal laten bloeien, zullen we voor haar een kapel bouwen, en ze zal niet heel klein zijn ! Ze zal heel groot zijn ! » (Laurentin, Bernadette vous parle).

De rozenstruik zet de wereld in bloei : een keten van gebed over alle continenten

Gelovigen van de ganse wereld worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit evenement door een roos aan te bieden aan Maria (via ons on-line invulformulier). Tegelijkertijd zal er op alle continenten op diezelfde dag een immense keten van gebed georganiseerd worden, op initiatief van de Familie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en de gebedsgroepen van Pater Pio. Zij zullen op een actieve manier deelnemen aan deze gebedsketen van het rozenkransgebed van de Onbevlekte.

Sluit u bij hen aan ! De heilige Pater Pio heeft gezegd : « Laten we de heilige Maagd beminnen en laten we haar doen beminnen. Laten we steeds het Rozenkransgebed bidden ! » 

Contact : hommagefloral-lourdes@sfr.fr

Het noveengebed

God, onze Vader, te midden van alle schepselen hebt Gij Maria doen openbloeien, het meest volmaakte schepsel, « de Onbevlekte Ontvangenis ». Hier in Lourdes heeft zij haar naam aan Bernadette geopenbaard en Bernadette heeft hem ons doorgegeven. De Onbevlekte Ontvangenis: dat is een teken van verwachting: het kwaad, de zonde en de dood zijn niet langer de overwinnaars. Maria, teken en voorloper, dageraad van de verlossing en toevlucht van de zondaars !  Wij bidden tot u!
Heer Jezus, Gij hebt ons Maria geschonken als onze Moeder. Zij heeft deel gekregen aan uw Lijden en uw Verrijzenis. Hier in Lourdes heeft zij zich laten zien aan Bernadette, bedroefd om onze zonden maar stralend door uw licht. Door haar vertrouwen wij aan U toe al onze blijdschap en onze moeilijkheden, die van ons zelf en die van mensen die ziek zijn, die van alle mensen. Maria, onze zuster en onze moeder, degene in wie wij ons vertrouwen stellen en die onze steun zijt.  Wij bidden tot u!
Heilige Geest, gij zijt de Geest van liefde en van eenheid. Hier in Lourdes heeft Maria, door Bernadette, gevraagd dat er een kapel zou gebouwd worden en dat men in processie zou komen. Beziel de Kerk die Christus heeft gebouwd op het geloof van Petrus: breng haar samen in eenheid. Geleid de Kerk op haar pelgrimstocht: dat ze trouw zou zijn, missionair en moedig! Maria, gij die vervuld zijt van de heilige Geest, gij zijt de bruid en de dienstmaagd. Gij zijt het model van alle christenen en het moederlijk gelaat van de Kerk.  Wij bidden tot u.
Omdat gij de glimlacht van God bent, de weerglans van het licht van Christus, de woonplaats van de heilige Geest, de poort van de hemel, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, daarom bewonderen en aanroepen wij u en bezingen samen met u de wonderen van God! Amen

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons !
Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen !
Heilige Bernadette, bid voor ons !
Elke dag een tientje van de rozenkrans
en drie keer de aanroeping: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons
Heilige Bernadette, bid voor ons
Viering van het Sacrament van de Verzoening en de Eucharistie tijdens de noveen.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr