Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

8 december : rozen voor de Onbevlekte Ontvangenis

Elk jaar op 8 december, viert het Heiligdom van Lourdes de Onbevlekte Ontvangenis

Monseigneur Jean-Marc Micas, Bisschop van Tarbes en Lourdes, heeft het genoegen u uit te nodigen voor de internationale mis waarin hij zal voorgaan om 10h in de Pius-X-basiliek.
De viering zal gevolgd worden door het Angelusgebed en een bloemenhulde voor de Onbevlekte aan de Grot.
Dit jaar valt 8 december samen met de 90ste verjaardag van de heiligverklaring van de heilige Bernadette, het jonge meisje uit de Bigorre dat op 25 maart 1858 de naam verneemt van de Dame: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

Programma van de vieringen

DONDERDAG 7 DECEMBER
11h15 : mis voor de bedevaarders in de Rozenkransbasiliek
14h : voetstappen van Bernadette
15h30 : rozenkransgebed aan de Grot
20h30 : Mariale lichtprocessie met de relieken van de heilige Bernadette, gevolgd door de verering van de relieken en een hulde aan de heilige Bernadette – Pius-X-basiliek

VRIJDAG 8 DECEMBER
10h00 : Internationale eucharistieviering met Mgr Micas als voorganger, gevolgd door processie naar de Grot voor het Angelusgebed en een bloemenhulde aan de Onbevlekte
14h00 : Parcours van de standbeelden van Bernadette (FR)
14h30: Ode aan de Onbevlekte, muzikale overweging geanimeerd door de cantoren en muzikanten van het Heiligdom in de Rozenkransbasiliek
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot
16h15 : « De heiligheid van Bernadette », conferentie door P. Horacio Brito in het Informatiecentrum (FR)
17h00 : Aanbidding en zegen met het heilig Sacrament in de Pius-X-basiliek
20h30 : Mariale lichtprocessie

Duizenden rozen zullen geplaatst worden bij de Grot

Op 8 december, dag waarop de Onbevlekte Ontvangenis gevierd wordt, plaatst de Paus in Rome, op het Piazza di Spagna, een bloemenboeket aan de voet van de marmeren zuil van meer dan 11 meter hoogte, die een beeld van Maria draagt dt hulde brengt aan haar Onbevlekte Ontvangenis.

In Lourdes, op de plaats zelf waar de Maagd gezegd heeft : “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, sluit het Heiligdom aan bij deze traditie. Duizenden rozen worden geplaatst bij de Grot, aan de voeten van Onze-Lieve-Vrouw, om haar op dezelfde manier hulde te brengen en aan te sluiten bij de vreugde van Bernadette die zei: zij had een gele roos op haar beide voeten, in de kleur van de ketting van haar rozenkrans.

« Als zij een kapel wenst, dat ze dan haar naam zou zeggen en de rozenstruik bij de Grot zou laten bloeien ! » zei pastoor Peyramale aan Bernadette Soubirous.

De roos wordt in verband gebracht met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vanaf de eerste verschijning waar ze verschijnt, gesierd met een gele roos op haar beide voeten. Pastoor Peyramale, die perplex stond ten aanzien van de vraag van de Dame naar een kapel, had het idee om te vragen naar een teken en drukt ten aanzien van Bernadette zijn verwachting uit: « Wel ja ! als zij een kapel wens, dat zij dan haar naam zou zeggen en de rozenstruik bij de Grot zou laten bloeien ! » Hij voegt er zelfs aan toe : « Als zij haar naam zal zeggen en als zij de rozenstruik zal laten bloeien, zullen we voor haar een kapel bouwen, en ze zal niet heel klein zijn ! Ze zal heel groot zijn ! » (Laurentin, Bernadette vous parle).

De rozenstruik zet de wereld in bloei : een keten van gebed over alle continenten

Gelovigen van de ganse wereld worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit evenement door een roos aan te bieden aan Maria (via ons on-line invulformulier). Tegelijkertijd zal er op alle continenten op diezelfde dag een immense keten van gebed georganiseerd worden, op initiatief van de Familie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en de gebedsgroepen van Pater Pio. Zij zullen op een actieve manier deelnemen aan deze gebedsketen van het rozenkransgebed van de Onbevlekte.
Sluit u bij hen aan ! De heilige Pater Pio heeft gezegd : « Laten we de heilige Maagd beminnen en laten we haar doen beminnen. Laten we steeds het Rozenkransgebed bidden ! » 
Contact : hommagefloral-lourdes@sfr.fr

Geschiedenis van de heiligverklaring van Sainte-Bernadette op 8 december 1933

Om haar rust te bewaren en haar leven toe te wijden aan God vervoegt Bernadette op 7 juli 1866 de congregatie van de Zusters van Naastenliefde in Nevers. Ze verblijft er dertien jaar en wordt er behandeld zonder bijzondere voorrechten. Zij neemt de plaats in van hulp-verpleegkundige, daarna van verantwoordelijke voor de ziekenzaal en van kosteres. De laatste vier jaren is zij voortdurend ziek en ze overlijdt op 16 april 1879 op de leeftijd van vijfendertig jaar.
Haar lichaam dat verscheidene keren werd opgegraven, werd intact teruggevonden, naar traditie een belangrijke vaststelling voor de heiligverklaring. Ze werd zalig verklaard op 14 juni 1925 en heilig verklaard op 8 december 1933.
Haar lichaam berust sedert 1925 in een schrijn van glas en brons in de kapel van het klooster.
Als herinnering aan de heiligverklaring heeft het heiligdom van Lourdes een standbeeld van de heilige Bernadette, als religieuze, geplaatst dat gezegend werd op 18 februari 1934 en dat zich nu bevindt tussen het gebouw van de biechtkapel en het gebouw van het medisch bureau. Het is een werk van broeder Marie-Bernard, religieus van de Grote Trappisstenabdij van Aiguebelle. De stad Lourdes heeft op 8 juli 1934 een standbeeld van Bernadette als kind, vervaardigd door de heer en mevrouw Martmann van Tarbes, geplaatst vóór het ziekenhuis.


In de archieven van het heiligdom worden documenten bewaard in verband met de heiligverklaring : correspondenties, het dossier en de akte van de erkenning van het mirakel van zuster Marie de Saint Fidèle, de affiche van het decreet dat de aanstaande heiligverklaring van Bernadette aankondigt, alsook de toegangsbiljetten om deel te kunnen nemen aan de viering van de heiligverklaring.

Foto van de toegang van de Basiliek voor de dag van de heiligverklaring van Bernadette
Altaar van de Basiliek, tableau met de weergave van de heiligverklaring van Bernadette
Afbeelding van de genezing van zuster Marie de Saint Fidèle
Afbeelding van de genezing van Mgr Lamaître

Het noveengebed

Heilige Maagd Maria, bij u in de leer is Bernadette doorheen het kruisteken
in relatie getreden met de heilige Drie-eenheid.
Door haar te onderrichten in het gebed en in de boetvaardigheid voor de zondaars hebt u haar laten delen in de vreugde van het heil.
U hebt haar de schoonheid geopenbaard van uw allerzuiverste hart toen u haar zegde: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.
Samen met Bernadette keren wij ons tot u vol vertrouwen in uw moederlijke voorspraak.
Neem in dit noveengebed de intenties aan die leven in ons hart (in het bijzonder voor…).
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
wij bidden u in het bijzonder voor onze eigen bekering en voor de bekering van alle zondaars.
Waak ook over alle mensen die lijden te dragen hebben in hun lichaam of in hun ziel.
In de hoop dat het Leven zal zegevieren over de dood willen wij vanaf nu de glorie bezingen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen!

Elke dag: 1 Onze Vader, 10 Weesgegroeten, 1 Eer aan de Vader.

Het sacrament van de verzoening en te communie gaan worden bijzonder aanbevolen tijdens de noveen.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

Besoin d'aide ?

Centre d’information du Sanctuaire :
+33 (0)5 62 42 20 08
Numéro d’urgence :
+33 (0)5 62 42 80 60

Vous venez seul ou en famille, vous êtes touché par le handicap ?


Le service d’accueil des personnes handicapées, animé par la fondation OCH, vous ouvre ses portes.
+33 (0)5 62 42 79 92
9h30 – 12h et 14h -18h

Venir à Lourdes
✈️ L’aéroport international de Tarbes-Lourdes (TLP) est situé à quinze minutes du Sanctuaire. Lourdes est aussi accessible grâce à l’aéroport de Pau (PUF, 45 km de distance) et celui de Toulouse-Blagnac (TLS, 180 km de distance).

🚌 Vous pouvez rejoindre Lourdes en train, au départ des principales villes de France, A votre arrivée à la gare de Lourdes, vous trouverez des bus urbains qui vous permettront de vous rendre au Sanctuaire.

🚗Vous pouvez vous rendre à Lourdes avec votre véhicule, par l’autoroute A64 depuis Toulouse ou l’A65 depuis Bordeaux. Plusieurs zones de parkings vous sont proposées dans la ville.

dowload_apple-fr
dowload_google-fr