Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

20ste verjaardag van de publicatie van de Apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae

Het bidden van het Rozenkransgebed wordt sterk aangemoedigd vanwege de Kerk. Dit gebed, dat natuurlijk individueel kan gebeuren, kan ook voorwerp zijn van gemeenschapsgebed. Vaak wordt het Rozenkransgebed aangereikt in de parochies.
In het Heiligdom van Lourdes, waar de Maagd Maria is verschenen aan de heilige Bernadette, wordt dagelijks het Rozenkransgebed gebeden op verschillende momenten in verschillende talen.

Het Rozenkransgebed bidden voor de ziekens

Johannes Paulus II brengt in zijn Apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae in het bijzonder de verschijningen van Lourdes en Fatima, en hun respectieve heiligdommen, in herinnering, want zij zijn de bestemming van talloze bedevaarders die op zoek zijn naar vertroosting en hoop vanwege de hemelse Moeder.

Het Rozenkransgebed bidden in verbondenheid met Lourdes, betekent mee het gebed dragen van duizenden bedevaarders, of ze nu fysiek of met hun hart aanwezig zijn bij de Grot van Massabielle.

We komen er al ons fysiek, moreel en spiritueel lijden neerleggen aan de voeten van Maria. We bidden voor de zieken en voor allen die zich in overgave toevertrouwen aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Het Rozenkransgebed live volgen vanuit Lourdes

Er zijn verschillende manieren die het mogelijk maken om het Rozenkransgebed dat dagelijks aan de Grot gebeden wordt, te volgen: via het televisiekanaal TV Lourdes (live of in replay).

Een gebedsintentie aanreiken

Alle dagen komen duizenden bedevaarders naar de Grot van Lourdes, fysiek of via de virtuele media, om het Rozenkransgebed te bidden. Men kan dan ook de gebedsintenties beluisteren die bedevaarders hebben aangedragen.
U kunt ook uw eigen gebedsintentie aanbreiken door hier te clicken

De Pausen en het Rozenkransgebed

Vele Pausen hebben een groot belang gehecht aan het Rozenkransgebed. Vooral de heilige paus Johannes XXIII en de heilige paus Paulus VI, die in zijn Apostolische Exhortatie Marialis cultus in overeenstemming met de inspiratie van het Tweede Vaticaans Concilie, het evangelisch karakter van het Rozenkransgebed en de christologische gerichtheid ervan onderstreepte.
In vervolg van de reflectie die hij had aangereikt in zijn Apostolische Brief Novo millennio ineunte waarin paus Johannes Paulus II – na de ervaring van het jubeljaar 2000 – het Volk Gods uitnodigde om « opnieuw te op weg te gaan vanuit Christus », voelde hij de noodzaak om een reflectie te ontwikkelen omtrent het Rozenkransgebed, bijna als een Mariale kroon rondom deze Apostolische Brief, en waarin hij oproept tot het aanschouwen van het gelaat van Christus, in het gezelschap van zijn Allerheiligste Moeder en bij haar in de leer.

« De rozenkrans bidden is niets anders dan het overwegen met Maria van het gelaat van Christus. Ik grijp de gelegenheid van de aanstaande 120ste verjaardag van de eerdergenoemde encycliek van Leo XIII aan om deze uitnodiging te benadrukken. Het is mijn wens dat gedurende dit jaar het rozenkransgebed speciale nadruk krijgt en dat het wordt gestimuleerd in de verschillende christelijke gemeenschappen. Daarvoor roep ik de twaalf maanden tussen oktober 2002 en oktober 2003 uit tot het jaar van de rozenkrans.». (Apostolische brief Rosarium Virginis Mariae van Paus Johannes Paulus II, 3)

Het Rozenkransgebed is één van de traditionele wegen van het christelijke gebed en draagt bij tot het aanschouwen van het gelaat van Christus. Het Rozenkransgebed heeft heel uitdrukkelijk een christologische oriëntatie. Want inderdaad, zelfs het meest karakteristieke kenmerk ervan – de herhaling in litanievorm van het Weesgegroet – wordt een onophoudelijke lofprijzing van Christus, met de woorden van de Aankondiging aan Maria door de engel van de geboorte van Christus en met de woorden van de groet van de moeder van de heilige Johannes de doper : « Gezegend is de vrucht van uw schoot » (Lc 1, 42).

De Mysteries van het Licht van het Rozenkransgebed

Johannes Paulus II heeft in 2002 « het familie-album van Jezus » vervolledigd door aan de reeds bestaande Mysteries van het Rozenkransgebed een nieuwe reeks toe te voegen, gewijd aan het licht van de verkondiging: de Mysteries van het Licht,

« De geheimen van het openbare optreden van Christus tussen Doop en Lijden, In de opeenvolging van de geheimen overdenken we belangrijke aspecten uit het leven van de persoon van Christus als de definitieve openbaring van God. Tijdens de doop in de Jordaan aangekondigd als de geliefde Zoon van de Vader, is Christus degene die de komst van het Koninkrijk aankondigt, Hij legt daarvan getuigenis af door Zijn werken en kondigt af wat gedaan moet worden. Het is gedurende de jaren van zijn openbare optreden dat het geheim van Christus het duidelijkst een geheim van licht is: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld » (Joh 9,5). (Apostolische brief Rosarium Virginis Mariae van Paus Johannes Paulus II, 19)

In Lourdes werden – om de nieuwe mysteries van het Rozenkransgebed aanwezig te brengen in de Rozenkransbasiliek – werken uitgevoerd waarbij deze mysteries werden afgebeeld op de voorgevel (in 2008) en waardoor deze mysteries de toegang vormen tot het leven van Christus doorheen de blijde, droeve en glorierijke mysteries.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr