Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Sainte Marie Mère de Dieu

1 januari : Hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God

Op 1 januari, een week na Kerstmis, nodigt de Kerk ons uit om het nieuwe jaar binnen te gaan door Maria, de Moeder van God, te aanschouwen en met haar – wereldwijd verbonden – te bidden voor de Vrede.
In Lourdes straalt Maria een licht uit dat niet vanuit haar zelf komt en diet in haar zelf uitloopt. Zij wordt erdoor bestraald zoals een glasraam dat het licht doet zingen en het ons levend en glorievol doorgeeft.

Jaar van gebed met Lourdes

Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes lanceert een nieuwe mobiele app « Bidden met Lourdes », een app voor allen die u in het dagdagelijkse leven kan begeleiden om te bidden en te mediteren en ook elke dag uw band met Lourdes levend te houden.

Op deze app (in vier talen : Frans, Engels, Italiaans en Spaans) kan men terugvinden :
• De Grot live : dagelijkse eucharistievieringen en rozenkransgebed : live 24h/24h et 7d/7 ; bedevaarten en uitzonderlijke evenementen
• Elke dag een gebed met Onze-Lieve-Vrouw : dagelijks gebed vergezeld van een afbeelding, de lezingen van de mis van de dag, podcast, link om zich nog verder te verdiepen…
• De mogelijkheid om een kaars te laten plaatsen, om een gebedsintentie door te geven of om een mis te bestellen.

De ganse wereld komt bidden tot de Maagd Maria, Moeder van God, aan de Grot van Massabielle of via onze kanalen : TV Lourdes, Radio Présence, KTO, TV 2000, EWTN, en onze sociale netwerken facebook, Twitter, …

In Lourdes bidden we tot Maria, de Moeder van God

Sedert 11 februari 1858, datum van de eerste verschijning van de Maagd Maria aan Bernadette Soubirous, bidt het volk van God er onophoudelijk tot de Moeder van God.
De Kerk heeft er meer dan drie eeuwen over gedaan om deze woorden aan te nemen en ze te laten worden tot het hart van haar geloof met betrekking tot Maria, de Moeder van God.
Het tweede deel van het ‘Weesgegroet’ zet het gebed tot Maria verder door dit geloof van de Kerk uit te spreken. Het wordt een echte geloofsbelijdenis : Heilige Maria, Moeder van God… In die enkele woorden, in gebed gericht tot Maria, wordt de krachtige inhoud hernomen van de begroeting van de engel tot Maria en van de begroeting van Maria door Elisabeth die het hart waren van het gebed en de contemplatie van het eerste gedeelte van het Weesgegroet.

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen

Heilige Maria, Moeder van God, en de Werelddag voor de Vrede

Vanaf 1968 viert de katholieke Kerk op 1 januari de Werelddag voor de vrede, en bij deze gelegenheid reikt de pause en boodschap aan waarin hij de bekommernissen en verlangens uitspreekt voor de tijd die komt.
Het thema van de boodschap voor de Werelddag voor de Vrede 2024 is : « Artificiële Intelligentie en vrede ». Het doel moet zijn om de artificiële intelligentie op een verantwoorde manier te gebruiken, in dienst van de mensheid en van onze bescherming.
De Paus geeft in een communiqué dat is gepubliceerd op 8 augustus 2023 aan dat de artificiële intelligentie « een steeds dieper impact heeft op de menselijke acitviteit, het persoonlijke en sociale leven, de politiek en de economie ». Hij onderstreept « de noodzaak om waakzaam te zijn en eraan te werken dat er zich geen logica van geweld en discriminatie wortelt in de productie en in het gebruik van deze werkmiddelen, ten koste van de meest kwetsbaren en wie uitgesloten zijn ».

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr