Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

« Het Heiligdom van Lourdes : huis van gebed »


Tijdens de IIde internationale ontmoeting van rectoren en medewerkers van heiligdommen, met als thema « Het Heiligdom : huis van gebed », heeft de heilige Vader zijn toespraak gerciht op de aanbidding in de heiligdommen, plaatsen van vertroosting en hoop voor alle bedevaarders die erheen gaan, in het bijzonder wanneer ze moeilijke momenten doormaken in hun leven.

Lourdes bereidt het Jubeljaar 2025 voor vertrekkend vanuit de richtlijnen van paus Franciscus

« Vóór alles komt men erheen om te bidden. »

Wanneer de bedevaarders in Lourdes aankomen, gaan ze op zoek naar de Grot, de plaats waar Bernadette en de Dame het rozenkransgebed hebben gebeden tijdens hun 18 ontmoetingen. Lourdes is een bevoorrecht plaats voor het gebed en zet alle dagen dit rozenkransgebed voort aan de Grot, in verschillende talen. Dit gebed kan gevolgd woorden vanuit de hele wereld dankzij TV Lourdes. Het rozenkransgebed helpt te bidden doorheen het overwegen van de mysteries van het leven van Jezus en de Maagd Maria.

« Men begeeft zich ook naar heiligdommen om vertroosting te vinden. »

In Lourdes reikt het Heiligdom het sacrament van de verzoening aan, om vergeving en vertroosting te ontvangen. Dat is de stijl van God: nabij, met compassie en tederheid. Zó is de Heer. Vertroosting bieden betekent: de barmhartigheid van God tastbaar maken; daarom mag het dienstwerk van de vertroosting dan ook niet ontbreken in onze heiligdommen.
Het antwoord van het Heiligdom van Lourdes aan deze woorden van paus Franciscus wordt gematerialiseerd in de kapel van de Verzoening, maar ook in de weg van de compassie, die een concrete hulp en ondersteuning biedt, doorheen luisteren en gebed, aan families die geconfronteerd werden met het verlies van een kind.

De aanbidding is een « ruimte waarin zin gegeven wordt aan alles».

Paus Franciscus is ervan overtuigd dat de bedevaarders aangemoedigd moeten worden om de ervaring op te doen van de stilte van de contemplatie en de aanbidding, hetgeen hen zal helpen om hun blik te richten op het wezenlijke van het geloof.
Bernadette verlangde om het Lichaam van Christus te ontvangen, Degene die men kan aanbidden in de aanbiddingskapel of tijdens de eucharistische processie.
De bedevaarders die naar Lourdes komen, kunnen ook deelnemen aan de eucharistieviering die op elk uur en in talloze talen wordt gevierd in de verschillende kerken, basiliek en kapellen van het Heiligdom.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr