Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Het Bureau van de medische vaststellingen

CONTACT
Bureau des Constatations médicales
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
65108 Lourdes Cedex France
Tél. : +(33) 05 62 42 79 08
Een e-mail zenden

De geschiedenis van het Bureau van de medische vaststellingen

Mgr. Bertrand-Sévère Laurence, bisschop van Tarbes, heeft bij de ondertekening van zijn Herderlijke Brief van 18 januari 1862 over het oordeel van de verschijningen van Lourdes, drie criteria gebruikt om te oordelen dat de Onbevlekte Ontvangenis echt aan Bernadette Soubirous is verschenen:
– de betrouwbaarheid van de zieneres
– de spirituele vruchten
– de genezingen van lichamen.
Op dezelfde dag (18 januari 1862) heeft hij bij decreet zeven genezingen, onder de door Professor Henri Vergez honderden onderzochte, erkend als miraculeuze genezingen.

Op vraag van Pater Rémi Sempé, Pater van Garaison, eerste rector van het Heiligdom, sticht dokter Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou in 1883 het Bureau voor de medische vaststellingen, opdat niemand Lourdes zou verlaten en zeggen “genezen” te zijn zonder de geschiedenis van zijn genezing te hebben onderworpen aan een rigoureuze en collegiale medische controle. Daarmee maakte hij een activiteit van consultaties permanent, welke hij elke zomer vanaf 1879 op punctuele wijze was begonnen.

De brief van 3september 1886 van de aartsbisschop van Cagliari, Mgr. Vincenzo Gregorio Berchialla, vanuit Rome gericht aan dokter Dunot de Saint-Maclou, verwijst naar de instemming van paus Leo XIII met de rigoureuze procedures van het Bureau (1).

Na de dood van dokter Dunot de Saint-Maclou (1891) is het voortaan de bisschop van Tarbes die de nieuwe permanente arts benoemd en dus de voorzitter van het Bureau van de vaststellingen: in 1892 is dat dokter Gustave Boissarie.

In 1904, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, reist de bisschop van Tarbes, Mgr. François-Xavier Schoepfer, met een officiële delegatie, waaronder dokter Boissarie, naar Rome. Bij die gelegenheid en met het oog op de 50e verjaardag van de verschijningen worden verschillende pertinente vragen met de Heilige Stoel besproken.

In 1905 wordt de bisschop van Tarbes – als hoeder van de Grot – bevestigd in het recht de procedures van het Bureau van de medische vaststellingen te gebruiken bij het bestuderen van de aangekondigde genezingen. Dat recht bestaat tot op vandaag.

De uitdrukking “Bureau van de medische vaststellingen” heeft twee betekenissen.

1) Zij verwijst eerst naar een permanent bureau in het Heiligdom, met een dokter, dat de verklaringen ontvangt en een kritisch onderzoek begint. Dokter Alessandro de Franciscis, Italiaan, is zo de 15e voorzitter van het Bureau. Hij nam in 2009 zijn functie op.

2) Indien het geval serieus lijkt, roept de dokter een “Bureau” samen, een bijeenkomst om “een klinisch feit te bespreken”, waaraan alle aanwezige dokters en verplegend personeel in Lourdes aanwezig kunnen deelnemen, ongeacht hun religieuze overtuigingen.

Vandaag zijn het merendeel van de dokters en het professioneel verplegend personeel die naar Lourdes komen lid van de Internationale Medische Vereniging van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Op 6 september 1925 kondigde “Le Journal de la Grotte”, het officiële tijdschrift van het Heiligdom en van het “Bureau van de medische vaststellingen” de oprichting aan van een “Medische Vereniging van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes” aan, bij beslissing door Mgr. François-Xavier Schoepfer en dokter M. Petitpierre, interim voorzitter van het Bureau: onder de titel AML wordt een vereniging gesticht – van alle katholieke artsen welke deelnemen aan de bedevaarten naar Lourdes of die zich rechtstreeks interesseren aan de genezingen van Lourdes – met als doel de relaties te verstevigen tussen de confraters en de studie van de feiten van Lourdes te vergemakkelijken. (…). Het bestaan van deze Vereniging wijzigt geenszins de werking van het Bureau van de Medische Vaststellingen, dat zoals in het verleden toegankelijk blijft voor alle artsen, katholiek of niet” (2).

Dokter Auguste Vallet, titulair voorzitter van het Bureau (1927-1947), « nam heel vlug na zijn aankomst het initiatief de Medische Vereniging van Lourdes te “internationaliseren”, waardoor deze de Internationale Medische vereniging van Lourdes werd – beter gekend onder het letterwoord A.M.I.L. – om alle artsen van alle continenten te verenigen, die met Lourdes willen verbonden willen zijn na hun bezoek aan Lourdes. Deze clausule was vereist en men begrijpt gemakkelijk de redenen: het was (en is ongetwijfeld nog altijd) nodig dat de diploma’s van de kandidaten duidelijk zijn gekend welke zij willen laten gelden en ook om hun uitdrukkelijk verlangen te kennen. Deze stichting vereiste een contactblad, een trimestriële uitgave, het eerste nummer verscheen in februari 1828 en de verschijning ervan werd sindsdien praktisch nooit meer onderbroken” (3).

AMIL groepeert vandaag: APIL (Internationale Vereniging van Notre-Dame de Lourdes voor apothekers, gesticht in 1935); ADIL (Internationale Vereniging van Notre-Dame de Lourdes voor tandartsen, gesticht in 1991); AILACS (Internationale Vereniging van Notre-Dame de Lourdes voor hulppersoneel in de Gezondheidszorg, gesticht in 1993) en AIIL (Internationale Vereniging van Notre-Dame de Lourdes voor verplegend personeel, gesticht in 2014). De voorzitter van het Bureau van de medische vaststellingen is tijdelijk de voorzitter van AMIL. De zetel van AMIL bevindt zich in het Bureau van de medische vaststellingen.

In 1947 hebben Mgr. Pierre-Marie Théas, bisschop van Tarbes en Lourdes, en dokter François Leuret, voorzitter van het Bureau van de vaststellingen, een Medisch Comité van Lourdes opgericht, door het coöpteren van artsen en professoren, allen uitstekend in hun respectievelijke specialiteiten. De bisschop heeft in 1954 gevraagd dat dit Comité een internationale dimensie kreeg. De leden van het Internationaal Medisch Comité van Lourdes zijn belast met het onderzoeken en eventueel “bevestigen” dat de wijze van genezing, door het Bureau van de medische vaststellingen van Lourdes als “onverklaard” bekend gemaakt, werkelijk “onverklaard” is in de huidige situatie van wetenschappelijke kennis” (4).

Het Internationaal Medisch Comité van Lourdes (C.M.I.L.) telt zowat dertig leden. Het wordt tegenwoordig voorgezeten door de apostolisch afgevaardigde, Mgr. Antoine Hérouard, en door een van zijn leden, professor Olivier Jonquet, door de bisschop benoemd voor een vernieuwbaar mandaat. De voorzitter van het Bureau van de medische vaststellingen van Lourdes is secretaris van het Comité.

(1) Brustolon A., Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou – Il Dottore della Grotta © 2014 Editrice Velar, Gorle (BG), pages 443-52
(2) Journal de la Grotte, Lourdes, Dimanche 6 Septembre 1925, pages 1 et 3
(3) Docteur Théodore Mangiapan, Guérisons de Lourdes – Étude historique et critique depuis l’origine jusqu’en 1990 © 2010 NDL Editions, Lourdes, (Nouvelle Edition), page 194
(4) Mgr Jacques Perrier, Expliquez-moi les miracles © 2011 NDL Editions, Lourdes, page 70

Deel deze pagina:

Video afspelen
dowload_apple-fr
dowload_google-fr