De gebedsweek voor de Eenheid van de christenen

In dit jaar – dat gewijd is aan het gebed – verenigt het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zich met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen die traditiegetrouw gevierd wordt van 18 tot 25 januari, met een oproep tot bekering.

De Kerk viert op 25 januari de bekering van de heilige Paulus op de weg naar Damascus, één van de krachtigste manifestaties van de Goddelijke genade die Saul, de fanatieke vervolger van christenen, omvormde tot Apostel van de volkeren. De man, vol van zekerheden omtrent zijn God, opende zich op de weg naar Damascus voor een totale ommekeer. Zijn menselijke ogen sloten zich om zich te openen voor de Openbaarder die hij bestreed : hij viel ter aarde neer en werd verblind door het licht van God: « Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Ik ben Jezus, die jij vervolgt ». (Hand 9, 4-5)

In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen nodigt de orthodoxe parochie van Lourdes uit voor een ontdekking van de Byzantijnse kunst: op zaterdag 20 januari 2024, van 10h00 tot 16h00, in de kerk van de heilige Johannes de Doper (in de buurt van Lannedarré). Priester Georges Ashkov, aartspriester en stichter van de orthodoxe parochie in Lourdes, zal de dag leiden en om 10h30 zal Mevr. Olga Astorg, iconografische artieste, een conferentie geven om de Byzantijnse kunst te presenteren; gevolgd door een geleide tentoonstelling.

De oproep tot bekering van de heilige Paulus

De term « bekering » is in het actuele taalgebruik wat dubbelzinnig om de verandering uit te drukken die Paulus heeft beleefd. Hij heeft zich niet bekeerd van de zondigheid naar de heiligheid; hij heeft zich niet bekeerd vanuit een verkeerde naar de ware religie: Paulus was zich niet bewust zijn joodse geloof achter zich te laten toen hij Jezus Christus ging aanhangen, wel integendeel. Maar hij heeft zijn blik op de persoon van Jezus radicaal veranderd: Degene die op Goede Vrijdag gekruisigd werd, was in zijn ogen niet langer degene die God vervloekt had, maar degene die God verheerlijkt had door zijn gehoorzaamheid aan Zijn liefde. In die zin kan men wel degelijk spreken over “bekering”, over een “complete ommekeer”.
Diezelfde oproep tot bekering heeft de Maagd Maria van Bernadette gevraagd op 24 februari 1858, toen ze haar zei: “Boetvaardigheid, boetvaardigheid, boetvaardigheid. Bid God voor de bekering van de zondaars”. “Boetvaardigheid” moet verstaan worden als “bekering”. Voor de Kerk bestaat bekering – zoals Christus dat heeft geleerd – in het zich keren met zijn hart tot God en tot zijn broeders en zusters.

Gij zult de Heer uw God beminnen… en uw naaste als uzelf

Elk jaar blijft de voornaamste sterke tijd voor de oecumene de « Gebedsweek voor de eenheid van de christenen » die sedert 1908 christenen van alle belijdenissen bijeenbrengt
van 18 tot 25 januari Het thema van 2024 : « Gij zult de Heer uw God beminnen… en uw naaste als uzelf. »
De christenen uit Burkina Faso hebben dit thema voor de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, van 18 tot 25 januari 2024, gekozen.
De christenen weten zich geroepen om te handelen zoals Christus door lief te hebben zoals de Barmhartige Samaritaan, door medelijden en compassie te tonen voor wie in nood zijn, wat ook hun religieuze, etnische of sociale identiteit is. Hetgeen ons moet aanzetten om anderen te hulp te komen, is niet de gemeenschappelijke identiteit maar de liefde voor onze “naaste”. Door elkaar te leren beminnen, voorbij onderlinge verschillen, kunnen de christenen “naasten” worden, zoals de Samaritaan in het Evangelie.
Gedurende het ganse bedevaartseizoen nodigt Lourdes uit tot dit onthaal van de naasten, meer bepaald de meest kwetsbaren, de zieken, de mensen met een beperking, hoe verschillend ze ook zijn.
Kom naar Lourdes en word barmhartige Samaritanen doorheen uw dienst aan de bedevaarders.

Articles récents