Pour les catholiques, la Semaine Sainte est la dernière semaine du temps du carême, qui débute avec le mercredi des Cendres, cette année le 22 février. Elle commence avec le dimanche des Rameaux, le 2 avril, qui rappelle l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem. Elle inclut le jeudi Saint, où Jésus institua l’Eucharistie au cours de la Cène et le vendredi Saint, jour de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix. Elle s’achève avec la vigile pascale pendant la nuit du samedi Saint au dimanche de Pâques où est célébrée la Résurrection du Christ.

Pasen en de Goede Week in Lourdes

Voor de katholieke gelovigen is de Goede Week de laatste week van de Veertigdagentijd die begint op Aswoensdag, dit jaar op 22 februari. Zij vangt aan met Palmzondag, op 2 april, waarop de plechtige intrede van Christus in Jeruzalem wordt herdacht. Voorts zijn er Witte Donderdag, waarop Jezus de Eucharistie heeft ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal, en Goede Vrijdag, de dag van het Lijden van Christus en van zijn dood op het kruis. Zij loopt uit op de Paaswake tijdens de avond van Stille Zaterdag en op Paaszondag, waarop de Verrijzenis van Christus wordt gevierd.

UURREGELING VOOR DE GOEDE WEEK

Op zaterdag 1 april is er om 16h30 de mis op de vooravond in de Rozenkransbasiliek.

Palmzondag – 2 april
Zegening van de palmtakken op het voorplein van de Rozenkransbasiliek

8h00 : Mis in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis
9h30 : Mis in de Pius-X-basiliek
10h00 Mis aan de Grot
11h15 : Mis in de Rozenkransbasiliek
15h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Engels, live uitgezonden via TV Lourdes
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans, live uitgezonden via TV Lourdes
16h15 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Spaans, live uitgezonden via TV Lourdes
16h15 : Mis in de Rozenkransbasiliek
18h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Italiaans, live uitgezonden via TV Lourdes
18h00 Vespers in de Rozenkransbasiliek

20h30 : Rozenkransgebed met kaarsjes

Witte Donderdag 6 april

8h30 : Donkere Metten in de Rozenkransbasiliek
15h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Engels, live uitgezonden via TV Lourdes
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans, live uitgezonden via TV Lourdes en KTO
16h15 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Spaans, live uitgezonden via TV Lourdes
18h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Italiaans, live uitgezonden via TV Lourdes
20h30 Avondmaal van de Heer in de Pius-X-basiliek. Uitgezonden via TV Lourdes
(Geen processies op deze dag)

Goede Vrijdag 7 april

8h30 Donkere Metten in de Rozenkransbasiliek
Van 10h00 tot 12h00 : Biechtviering in de Rozenkransbasiliek
15h00 Kruisweg op de Esplanade. Uitzending via TV Lourdes
15h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Engels, live uitgezonden via TV Lourdes
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans, live uitgezonden via TV Lourdes en KTO
16h15 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Spaans, live uitgezonden via TV Lourdes
Van 16h30 tot 18h00 : Biechtviering in de Rozenkransbasiliek
18h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Italiaans, live uitgezonden via TV Lourdes

20h30 Dienst van het Lijden van de Heer, Pius-X-basiliek. Uitzending via TV Lourdes
(Geen processies op deze dag)

Stille zaterdag 8 april en Paaswake

8h30 Donkere Metten in de Rozenkransbasiliek
Van 10h00 tot 12h00 : Biechtviering in de Rozenkransbasiliek
15h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Engels, live uitgezonden via TV Lourdes
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans, live uitgezonden via TV Lourdes en KTO
16h15 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Spaans, live uitgezonden via TV Lourdes
Van 16h30 tot 18h00 : Biechtviering in de Rozenkransbasiliek
18h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Italiaans, live uitgezonden via TV Lourdes
20h30 Zegening van het nieuwe vuur op de Esplanade gevolgd door de Paaswake in de Pius-X-basiliek – Uitzending via TV Lourdes
(Geen processies op deze dag)

Paaszondag 9 april

7h00 Mis in de Crypte
8h00 Mis in de Aanbiddingskapel
9h00 : Mis in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis
9h30 : Internationale Mis in de Pius-X-basiliek
10h00 Mis aan de Grot
11h15 Mis in de Rozenkransbasiliek

15h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Engels, live uitgezonden via TV Lourdes
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Frans, live uitgezonden via TV Lourdes en KTO
16h15 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Spaans, live uitgezonden via TV Lourdes

17h00 : Sacramentsprocessie en zegening van de zieken
18h00 : Rozenkransgebed aan de Grot in het Italiaans, live uitgezonden via TV Lourdes
18h30 Mis in de Rozenkransbasiliek

21h00 : Lichtprocessie

In deze Goede Week nodigt het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ons uit om mee licht te geven aan de nacht van Pasen.

Getuig op zaterdagavond van uw aanwezigheid aan de Grot van Lourdes en laat een kaars aansteken. Dit zal toevertrouwd worden aan de ‘vuurmannen’ van het Heiligdom. Zij zullen voor u een kaars aansteken in de Lichtkapellen.

Afspraak op www.lourdes-france.com zodat er voor u de ganse Paasnacht een kaars zal branden in Lourdes.

Geste de l'eau sous la Tente Paques
Internationale viering van het gebaar van het water – 
zaterdag 8 en zondag 9 april.
 
Afspraak aan de Tent op het grasveld aan de overkant van de Gave,
om 10.30, 14.00 en 16.30 uur.

Laten wij bidden

Om ons neer te leggen in de handen van God en ons hart voor te bereiden op de vreugde van Pasen, met een gebed van de heilige Bernadette :

“ O Jezus, geef mij
het brood van de nederigheid,
het brood van de gehoorzaamheid,
het brood van de liefde,
het brood van de kracht om mijn wil te breken en één met die van U te maken,
het brood van de innerlijke versterving,
het brood van de onthechting aan wat geschapen is,
het brood van het geduld om de pijn van mijn hart te verdragen.
O Jezus, U wenst mij gekruisigd, fiat,
het brood van de kracht om goed te lijden,
het brood U alleen in alles en altijd te zien,
Jezus, Maria, het Kruis, ik wil geen andere vrienden dan deze. ”
Gebed van een arme bedelares tot Jezus – Bernadette Soubirous, Persoonlijke notities, p. 16.