De Mirakels

Sedert 1858 zijn er in Lourdes zeventig genezingen officieel als ‘miraculeus’ erkend ; de laatste dateert van 2018 en betreft zuster Bernadette Moriau.
Het Bureau van de Medische Vaststellingen, dat werd opgericht in 1883 en waarvan op dit ogenblik Dokter Alessandro de Franciscis de verantwoordelijkheid draagt, heeft meer dan 7000 dossiers van genezingen geregistreerd.
Volgens welke criteria wordt een genezing als ‘miraculeus’ erkend ? Hoe verloopt dit ? Wie beslist erover ? Wie zijn degenen die miraculeus genezen zijn ? U kunt dit alles ontdekken door een bezoek te brengen aan de tentoonstelling van het Bureau van de Medische Vaststellingen.

ELKE DAG
Vrije toegang

Deelnemen aan de vieringen

+33 (0)5 62 42 20 08
(Nummer zonder toeslag)

Toegankelijkheid : JA

Voor meer informatie