Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

31 december- feest van de Heilige Familie

De Heilige Familie is de naam die gegeven wordt aan het gezin dat gevormd wordt door Jezus van Nazareth en zijn ouders, Maria en Jozef. Zij wordt door de katholieke Kerk als voorbeeld gesteld voor alle katholieke gezinnen. “De herders haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbe lag” (Lc 2, 16).
Het liturgische feest van de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef wordt gevierd op de zondag na Kerstmis ofwel, wanneer Kerstmis op een zondag valt, op 30 december.
Het is een feest dat de Heilige Familie van Nazareth wil aantonen als het « waarachtige levensmodel » (openingsgebed) waaraan onze gezinnen zich kunnen inspireren en waarin ze steun en vertroosting kunnen vinden.

«Na het vertrek van de Wijzen verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak : « Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden”. Jozef stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, op in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet » (Mt 2, 13-15).

Een gezin in beweging

Zoals de Heilige Familie worden wij allen uitgenodigd om ons op weg te begeven om ons geloof in Jezus, die zich met Kerstmis heel klein heeft gemaakt, te behoeden.
Lourdes kan deze plaats worden voor elk gezin. Een plaats van herbronning.

Gebed

Het verborgen leven van Nazareth
stelt iedere mens in staat
om verbonden te zin met Jezus
in de meest eenvoudige dingen van elke dag:
Nazareth is de school
waar het begrijpen begint van Jezus’ leven:
de school van het Evangelie.
Op de eerste plaats leert ze ons de stilte.
Hoe ontwaakt in ons opnieuw de waardering van de stilte,
die bewonderingswaardige en onontbeerlijke voorwaarde voor de geest.
Het leert ons ook de manier van leven in het gezin.
Nazareth leert ons wat het gezin is,
zijn liefdegemeenschap,
zijn ingetogen en sobere schoonheid,
zijn gewijd en onschendbaar karakter
Tenslotte leert het ons wat arbeid is.
Nazareth, woonplaats van de “timmermanszoon”,
hier zouden wij de verheven en verlossende wet
van het menselijk zwoegen
willen verstaan en willen vieren;
en hoe zouden wij tenslotte van hier uit
de arbeiders van heel de wereld willen groeten
en hun hun groot voorbeeld tonen,
hun goddelijke broeder.
(Heilige Paulus VI, toespraak van 5 januari 1964 in Nazareth)
 

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr