Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

25 maart 1858, de Dame zegt haar naam : « Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis »

Negen maanden vóór Kerstmis, de viering van de geboorte van Christus, herdenkt de katholieke Kerk Maria Boodschap, ook genoemd de aankondiging aan Maria van de geboorte van Christus.
Maar in Lourdes vieren we eveneens een gebeurtenis die in 1858 het leven heeft veranderd van het kleine stadje met 4000 inwoners…

Programma van 25 maart in Lourdes

Op de vooravond :
20h30 : Rozenkransgebed met kaarsjes

Op 25 maart :
8h00 : Mis in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis

10h00 : Mis in de Pius-X-basiliek ter gedachtenis van de kerkwijding van de basiliek door kardinaal Roncalli, met Mgr Jean-Marc Micas, bisschop van Tarbes en Lourdes als voorganger.

11h15 : Mis in de Rozenkransbasiliek

12h00 : Angelusgebed aan de Grot en evocatie van de verschijning

14h00 : Mogelijkheid om het gebaar van het water te verrichten

15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot en evocatie van de verschijning

16h00 : Evocatie van de verschijning en onderricht door een chapelain

16h30 : Mis in de Rozenkransbasiliek

17h15 : Aanbidding en zegening van de bedevaarders

20h30 : Rozenkransgebed met kaarsjes

25 maart 1858 – zestiende verschijning

Tijdens de drie weken van afwezigheid – in een rust die de ambtsdragers wel leek te bevallen – dompelde Bernadette zich onder in de stilte. Het feest van de volgende wekte in haar evenwel een stille hoop : degenen die ervan overtuigd waren dat het de heilige Maagd was die verscheen aan Bernadette, dachten dat het goed mogelijk was dat zij zich op het feest van de Aankondiging zou laten zien.
Wat een verrassing ! Het gerucht dat al een ganse week de ronde deed, bracht enkele tientallen mensen naar de Grot.
Dit witte jonge vrouw est aanwezig, trouw aan de afspraak die zij heeft vastgelegd, voor Bernadette alleen. Bij de vreugde van de vorige verschijningen voegde zich nog de smaak van teruggevonden vriendschap, na een lange periode van afwezigheid.
Na enkele pogingen van Bernadette om een zin te formuleren die ze uit haar hoofd had geleerd maar die ze niet kon onthouden, openbaart de verschijning uiteindelijk haar naam : “Zij hief haar ogen op naar de hemel en vouwde als teken van gebed haar handen die uitgestrekt waren, samen, en ze zegde me: « Que soy era immaculada councepciou ». Bernadette gaat weg en al lopend herhaalt ze onderweg onophoudelijk de woorden die ze niet begrijpt.
Die woorden brengen de goede pastoor in verwarring. Bernadette kende die theologische uitdrukking over de heilige Maagd niet. Vier jaar eerder, in 1854, had paus Pius IX ze tot een katholieke geloofswaarheid gemaakt (dogma van de Onbevlekte Ontvangenis).

Evangelie volgens Lucas 1, 26-32

De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u’. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden…”
Vorige slide
Volgende slide

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

Besoin d'aide ?

Centre d’information du Sanctuaire :
+33 (0)5 62 42 20 08
Numéro d’urgence :
+33 (0)5 62 42 80 60

Vous venez seul ou en famille, vous êtes touché par le handicap ?


Le service d’accueil des personnes handicapées, animé par la fondation OCH, vous ouvre ses portes.
+33 (0)5 62 42 79 92
9h30 – 12h et 14h -18h

Venir à Lourdes
✈️ L’aéroport international de Tarbes-Lourdes (TLP) est situé à quinze minutes du Sanctuaire. Lourdes est aussi accessible grâce à l’aéroport de Pau (PUF, 45 km de distance) et celui de Toulouse-Blagnac (TLS, 180 km de distance).

🚌 Vous pouvez rejoindre Lourdes en train, au départ des principales villes de France, A votre arrivée à la gare de Lourdes, vous trouverez des bus urbains qui vous permettront de vous rendre au Sanctuaire.

🚗Vous pouvez vous rendre à Lourdes avec votre véhicule, par l’autoroute A64 depuis Toulouse ou l’A65 depuis Bordeaux. Plusieurs zones de parkings vous sont proposées dans la ville.

dowload_apple-fr
dowload_google-fr