18 februari- Lourdes viert de heilige Bernadette

Op 18 februari viert het Heiligdom de heilige Bernadette Soubirous. Ze werd geboren in Lourdes en 1844 in een zeer arm gezin. Op de leeftijd van 14 jaar wordt ze begunstigd met 18 verschijningen van de Maagd Maria die aan de oorsprong liggen van de bedevaarten naar Lourdes. Ze wordt Zuster van Naastenliefde in Nevers, waar ze overlijdt op 16 april 1879, in de leeftijd van 35 jaar. De Kerk heeft haar heilig verklaard op 8 december 1933, niet omdat ze begunstigd was met de verschijningen maar omwille van de wijze waarop ze die met haar leven heeft beantwoord.

18 februari in Lourdes : de 3de verschijning

Op 18 februari 1858, om 6 uur ‘s morgens, komt Bernadette bij de Grot, voorzien van een schrijfblok. De Dame spreekt tot haar voor de eerste keer: « Het is niet nodig om hetgeen ik u te zeggen heb, op te schrijven, maar wilt u mij het genoegen doen om hier gedurende veertien dagen naar toe te komen?. » De Verschijning voegt er voor Bernadette nog deze woorden aan toe : « Ik beloof u niet om u gelukkig te maken in deze wereld, maar in de andere. »

PROGRAMMA

Een ganse dag om het meisje uit de Bigorre te vieren. Een meisje dat bemind is door het volk van Lourdes en allen die op bedevaart komen naar Lourdes :
9h30 : Geleid bezoek met zang. Vertrek aan de parochiekerk naar het Heiligdom (Aankomst voorzien voor de mis van 11h15)
11h15 : Mis in de Rozenkransbasiliek, met Mgr Micas, bisschop van Tarbes en Lourdes als voorganger.
15h30 : Rozenkransgebed in aanwezigheid van de relieken van de heilige Bernadette
16h15 : Geleid bezoek met zang (Sint-Michielspoort, Molen van Boly, Ouderlijk huis, parochiekerk)
17h30 : Plechtige Vespers in de zaal Saint-Pierre van de parochie in aanwezigheid van de relieken.
18h00 : Film met debat, in aanwezigheid van de Rector van het Heiligdom.
20h00 : Mariale lichtprocessie georganiseerd door de parochie van Lourdes met de relieken. (Vertrek aan de parochiekerk van het Heilig-Hart en aankomst bij de Grot)
U kunt u ook begeven naar het Congrespaleis waar er een fototentoonstelling is omtrent Bernadette (uit het fonds van het Heiligdom en uit het fonds van de Zusters van Nevers.
3apparition

De weg van heiligheid van Bernadette Soubirous

Bernadette verlaat Lourdes op 4 juli 1866 naar het klooster van Nevers. Deze beslissing werd genomen om haar te beschermen tegen de nieuwsgierigheid, door haar zelf en door de congregatie. Wanneer Justine Laguës, het dertienjarige dochtertje van haar voedster-moeder in Bartrès, haar vraagt of het haar geen leed doet om te vertrekken vanuit Lourdes, geeft Bernadette haar dit eenvoudige antwoord: “Ik moet de korte tijd die wij hebben in deze wereld, goed gebruiken”. En dat is hetgeen ze zal doen. Ze zal niet meer spreken over Lourdes, ze zal vanuit Lourdes leven. “U bent de eerste om de boodschap van Lourdes te beleven”, zegt haar priester Douce, haar biechtvader. En inderdaad, nadat ze eerste hulp-verpleegkundige was, werd zij zelf stilaan een zieke vrouw. Ze zal er haar “werk” van maken en in een daad van liefde alle kruisen op zich nemen, voor de zondaars.

Bernadette overlijdt in Nevers op 16 juli 1879, in de leeftijd van 35 jaar. De Kerk heeft haar heilig verklaard op 8 december 1933, niet omdat ze begunstigd was met de verschijningen maar omwille van de wijze waarop ze die met haar leven heeft beantwoord.

Previous slide
Next slide

Gebed tot de heilige Bernadette

Heilige Bernadette,

die als eenvoudig en zuiver kind
in Lourdes achttien keer de schoonheid hebt aanschouwd van de Onbevlekte
en haar vertrouwelijke woorden hebt ontvangen
en die u daarna hebt willen verbergen
in het Klooster van Nevers
en u als een offergave hebt aangeboden voor de zondaars,
wil voor ons deze geest van zuiverheid verwerven,
van eenvoud en versterving
die ook ons zal voeren tot het aanschouwen van God
en van Maria in de Hemel.
Amen.
 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Articles récents