Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Marcher sur les pas de Bernadette

Naar Lourdes komen en op weg gaan in de Voetstappen van Bernadette

Eén van de beste manieren om binnen te treden in de geschiedenis van Lourdes is op weg te gaan in de voetstappen van Bernadette en een parcours af te leggen dat passeert langs de voornaamste plaaktsen waar zij geleefd heeft, vanaf haar geboorte in 1844 tot aan haar vertrek naar Nevers in 1866, en die het kader vormen van de verschijningen in 1858.

De voetstappen van Bernadette volgen in Lourdes betekent de vertrouwde plekken ontdekken die haar eigen waren : haar geboortehuis, de Molen van Boly, het Cachot waar zij leefde met haar familie op het ogenblik van de verschijningen in 1858, het Hospice waar ze haar schooltijd beleefde met de Zusters van Nevers en de plaats is waar ze haar eerste communie heeft gedaan. Maar ook de parochiekerk waar zich het doopvont bevindt dat gebruikt werd voor haar doopsel, en de voormalige pastorie waar Bernadette de boodschappen zou overbrengen die het lot van Lourdes hebben veranderd.

maquette du musée

HET MUSEUM VAN BERNADETTE

Gelegen op slechts enkele meters van het Heiligdom schetst het Museum van Bernadette het leven van de heilige Bernadette, de geschiedenis van Lourdes en de bouw van het Heiligdom, dankzij een rijke iconografie en voorwerpen die hebben toebehoord aan de heilige van de Bigorre.

In de ingangshal treft men een maquette die de mogelijkheid biedt om het Lourdes van de tijd van de verschijningen en de weg die voerde vanuit het Cachot naar de Grot van Massabielle te visualiseren.

DE MOLEN VAN BOLY

Dit is het geboortehuis van Bernadette. Zij is er geboren op 7 januari. Haar ouders, Louise en
François, huurden de molen. Ze heeft er samen met haar ouders gedurende tien jaar geleefd. Zij sprak er achteraf over als « de molen van het geluk ».
Binnen in de molen zult u de kamer ontdekken waar Bernadette geboren is, de keuken alsook de oude molen en zijn molenstenen.
In een eerste zaal, die niet behoort bij de Molen van Boly, ziet u verschillende panelen en foto’s. Deze zaal biedt de mogelijkheid om de personen die Bernadette ontmoet heeft, beter te kunnen situeren.

HET CACHOT

Ten gevolge van tegenslagen in het leven komt de familie Soubirous tercht op de rand van de armoede. Tijdens de winter van 1857 wordt François werkloos. Het gezin weet zich gedwongen om in te huizen in het Cachot (voormalige gevangenis tot in 1824): één enkele leefruimte, donker en koud, van 16 m² waar het ganse gezin moest leven tot in de herfst van 1858.
Vanuit deze plek is Bernadette op 11 februari 1858 vertrokken naar de Grot van “Massabielle” om er hout te sprokkelen en beenderen te rapen en waar ze een enig avontuur heeft beleefde : ze heeft er achttien keer de Maagd Maria ontmoet.

DE PAROCHIEKERK

De huidige parochiekerk is gebouwd tussen 1875 en 1903, ter vervanging van de Sint-Pieterskerk, waar Bernadette ter kerke ging en die door een brand in 1904 werd vernield.
In de huidige parochiekerk bevinden zich het doopvont waarin zij op 9 januari 1844 werd gedoopt en het graf van Mgr Peyramale, pastoor van Lourdes in de periode van de verschijningen.

 

DE VOORMALIGE PASTORIE

In de voormalige pastorie van Lourdes hebben zich de belangrijke ontmoetingen afgespeeld van Bernadette en de pastoor Dominique Peyramale. Bernadette ontmoet de pastoor van de parochie voor de eerste keer op dinsdag 2 maart 1858. Zij komt er naar toe omdat zij werd belast met een boodschap voor de priesters : « Ga aan de priesters zeggen dat men hier in processie naar toe komt en dat men hier een kapel zou bouwen ».
Op 25 maart, feest van de Aankondiging van de Heer, komt Bernadette, na de zestiende verschijning, terug naar de pastorie met het antwoord waar naar werd uitgekeken. De verschijning had eindelijk haar naam genoemd: « Que soy era Immaculada Concepciou » (Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis).

HET HOSPICE

In het Hospice gaat Bernadette naar school, vanaf 17 januari 1858 en zal zij op 3 juni van dat jaar haar eerste communie doen, in de heel kleine kapel van het Hospice, die vandaag het oratorium wordt genoemd.
Het is de plaats waar zij geleefd heeft van zondag 15 juli 1860 tot aan haar vertrek uit Lourdes op woensdag 4 juli 1866.

In de voormiddag :
* Officiële film van het Heiligdom in het Informatiecentrum
* Bezoek aan het Heiligdom, in zijn eentje of met begeleiding om 9h30.
* Eucharistieviering (zie uurregeling in het Informatiecentrum)

In de namiddag :
14h00 : De voetstappen van Bernadette
15h30 : Rozenkransgebed aan de Grot (Frans)
17h00 : Eucharistische processie en zegening van de zieken
21h00 : Mariale lichtprocessie

Het Bureau van Toerisme van Lourdes nodigt uit om de weg van Bernadette te gaan door de nagels op de grond met de afbeelding van het gelaat van Bernadette.

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr