Nom de la Dame

« Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis »

In Lourdes zegt de Dame op 25 maart 1857 haar naam

Het feest van de Aankondiging van de Heer wordt gevierd op 25 maart, dat wil zeggen negen maanden vóór de geboorte van Christus. In Lourdes vieren we ook een gebeurtenis die het leven van het kleine stadje van 4000 inwoners in 1858 grondig heeft veranderd. Op 25 maart 1858 heeft de Dame die aan Bernadette Soubirous verscheen, haar lang verwachte naam bekend gemaakt : « Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis »

Wanneer 25 maart in de Goede Week valt, zoals dat in dit jaar 2024 het geval is, wordt het feest van de Aankondiging van de Heer gevierd op de maandag na de Paasweek : dit jaar op 8 april.

Programma van maandag 25 maart – verjaardag van de 16de verschijning

10h00 : Mis aan de Grot
12h00 : Relaas van de 16de verschijning en Angelus aan de Grot
16h00 : Herdenking van de Verschijningen aan de Grot
17h15 : Aanbidding in de Rozenkransbasiliek
20h30 : Rozenkransgebed met kaarsen aan de Grot

25 maart 1858 – zestiende verschijning

Tijdens de drie weken van afwezigheid – in een rust die de ambtsdragers wel leek te bevallen – dompelde Bernadette zich onder in de stilte. Het feest van de volgende wekte in haar evenwel een stille hoop : degenen die ervan overtuigd waren dat het de heilige Maagd was die verscheen aan Bernadette, dachten dat het goed mogelijk was dat zij zich op het feest van de Aankondiging zou laten zien.
Wat een verrassing ! Het gerucht dat al een ganse week de ronde deed, bracht enkele tientallen mensen naar de Grot.
Dit witte jonge vrouw est aanwezig, trouw aan de afspraak die zij heeft vastgelegd, voor Bernadette alleen. Bij de vreugde van de vorige verschijningen voegde zich nog de smaak van teruggevonden vriendschap, na een lange periode van afwezigheid.
Na enkele pogingen van Bernadette om een zin te formuleren die ze uit haar hoofd had geleerd maar die ze niet kon onthouden, openbaart de verschijning uiteindelijk haar naam : “Zij hief haar ogen op naar de hemel en vouwde als teken van gebed haar handen die uitgestrekt waren, samen, en ze zegde me: « Que soy era immaculada councepciou ». Bernadette gaat weg en al lopend herhaalt ze onderweg onophoudelijk de woorden die ze niet begrijpt.
Die woorden brengen de goede pastoor in verwarring. Bernadette kende die theologische uitdrukking over de heilige Maagd niet. Vier jaar eerder, in 1854, had paus Pius IX ze tot een katholieke geloofswaarheid gemaakt (dogma van de Onbevlekte Ontvangenis).

Articles récents