Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Grote Gebedssymfonie voor het Jubeljaar van de Hoop

In het begin van de maand februari heeft P. Michel Daubanes, Rector van het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, tijdens de « Lourdesdagen » die de bedevaartdirecteurs, de voorzitters van de Hospitaliteiten, beroepsmensen uit het religieus toerisme en de partners van het Heiligdom bijeenbrachten, in een plenaire samenkomst de voorstelling gedaan van het aanbod dat het Heiligdom zal doen voor het jaar 2024, overeenkomstig de aanwijzingen van paus Franciscus. Ter voorbereiding van het Jubeljaar van de Hoop, dat door Rome wordt ingericht voor het jaar 2025, roept paus Franciscus inderdaad op tot een « grote gebedssymfonie » en wijdt het het jaar 2024 toe tot het gebed.

Wat voor een symfonie voor 2024 ?

Tijdens zijn openingstoespraak van de « Lourdesdagen 2024 », zei P. Daubanes, Rector van het Heiligdom : « We zijn hier samengebracht, goede vrienden, om voor het bedevaartseizoen dat eraan komt, bij te dragen tot een geslaagde symfonie. Waarom een symfonie? Dat is niet zo’n gebruikelijke term: u komt naar hier voor een bedevaart! Ik wil u gerust stellen: ik ga u niet uitnodigen tot een revolutie! Wat is dat: een symfonie? De etymologie van het woord is: syn (samen) phonie (klanken). Letterlijk : klanken die samen klinken. Samen klanken laten klinken, een compositie tot stand brengen, in harmonie: dat is onze missie. »

De processies, eerste beweging van de symfonie

Het gaat er daarbij om het pastoraal thema van dit jaar in praktijk te brengen: « dat men hier in processie naar toe komt ». We komen daarbij bij de afsluiting van het verzoek dat de Maagd Maria gedaan heeft op 2 maart 1858, tijdens de dertiende verschijning : « Ga zeggen aan de priesters (thema dat werd uitgewerkt in 2022) dat men hier een kapel zou bouwen (thema ontwikkeld in het voorbije jaar) en dat men hier in processie naar toe komt (pastoraal thema voor dit jaar 2024).


Het is een oproep om op een actieve manier deel te nemen aan de verschillende processies die het Heiligdom twee maal per dag aanbiedt inhet Heiligdom : de Sacramentsprocessie om 17h00 en de Mariale lichtprocessie om 21h00, in het besef dat bij de aanvang van de bedevaarten in Lourdes de processies vertrokken aan het treinstation om zich naar Heiligdom te begeven. De Rector van het Heiligdom herinnert eraan dat de vaandels één van de constitutieve elementen van de processie zijn:
« Ze maken deel uit van uw geschiedenis, van ónze geschiedenis. U bent er fier op, zij markeren uw identiteit, voor uw eigen mensen en in de ogen van alle anderen. Ze spreken van uw land, uw regio, uw cultuur.» Dit is een oproep om met vaandels naar Lourdes te komen.

Vorige slide
Volgende slide

De baden : een andere beweging

Tijdens een bedevaart zijn er altijd heel wat verplaatsingen: één van de basilieken binnengaan, zich naar de Grot begeven, de kruisweg doen… « Gaan drinken aan de bron en er zich gaan wassen », in antwoord op het verzoek van de Onbevlekte Maagd op 25 februari 1858, tijdens de negende verschijning. P. Daubanes heeft het belang opgeroepen van het voortzetten van het aanbod van het « Gebaar van het water » dat het meest getrouw is aan het verzoek van de Maagd Maria. Hij heeft evenwel ook aangekondigd dat – gevolg gevend aan de steeds meer groeiende vraag om in het bad te kunnen gaan, zoals men dat deed vóór de pandemie – een denkgroep aan het werk is om het vanaf dit jaar mogelijk te maken dat « het gebaar van het water en het in het bad gaan evenzeer mogelijk zullen zijn, al naargelang van ieders wens. »

De symfonie van het gebed

Het Dicasterie voor de Evangelisatie heeft de oproep gericht tot ons allen om « pelgrims van hoop » te zijn in een wereld waarin er de hoop helaas vaak afwezig lijkt. Maar opdat we tekenen van hoop kunnen zien en proeven, is de oproep om ons gebed te verdubbelen, nog veel dringender.
Priester Michel Daubanes ontvouwt deze gebedssymfonie in acht tijden :
– Individueel en gemeenschappelijk gebed
– Vraaggebed en dankgebed
– Gebed om voorspraak en als dankzegging
– Gebed van aanbidding en lofzang
– Woorden en gezangen
– De stilte
– Het rozenkransgebed
– Het Onze Vader
« Laten we binnentreden, goede vrienden, in deze grote symfonie van het gebed die zovele harmonische elementen vertoont ! Wat zou er beter kunnen zijn voor ons Heiligdom dan onze eigen partituur te spelen in deze grote universele symfonie ? En dat ze niet pathetisch zou klinken, met tranen in de ogen, maar blijvol, mooi en vurig! »

Vorige slide
Volgende slide

De symfonie zal een pastorale symfonie zijn

Het Heiligdom is vastbesloten om voortgang te maken in het ter harte nemen van verschillende beperkingen. Een personeelslid heeft de verantwoordelijkheid gekregen in deze kwestie.
Het programma van de werken in het heiligdom zal voortgezet worden, met een bijzondere aandacht voor de ecologische dimensie. Of het nu gaat om het Jongerendorp of om de hydro-elektrische centrale.
De Rector herinnert eraan dat « iedere mens die het Heiligdom binnentreedt, er zijn plaats heeft. En iedere mens die onthaal biedt, heeft er zijn plaats en draagt bij tot het welslagen van het geheel. Nogmaals wil ik hier beklemtonen dat de eerste plaats altijd toekomt aan de zieken en aan de mensen met een beperking. Zij dienen altijd vooraan te staan. In een liturgische viering gaat men niet staan vóór zieken die gezeten zijn, of neerliggen. We moeten hen helpen om op een actieve manier deel te nemen, of het nu gaat om de lezingen, een eventuele offerandeprocessie… »

« Compassie en tederheid »

Tijdens het congres in Rome van de rectoren van bedevaartplaatsen, kwamen twee woorden rijkelijk uit de mond van de heilige Vader: compassie en tederheid.
De rector van het Heiligdom van Lourdes dringt er op aan om « bewerkers, begiftigden en getuigen te zijn van deze compassie en van deze tederheid », om « opnieuw hoop te geven aan degenen die het Heiligdom binnentreden. »

« Heel waarschijnlijk zal onze symfonie 2024 onvoltooid blijven ; dat is niet erg! Ze zal zich kunnen voortzetten in het jubileumjaar 2025, waarin de boodschap die de Onbevlekte Ontvangenis in Massabielle heeft aangereikt, vast en zeker met volle kracht en met nieuwheid zal weerklinken. In het vooruitzicht daarvan zou ik wensen dat in dit jaar, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes die we allen zo beminnen, ons vurig gebed in alle talen van de wereld zou opstijgen naar de Vader en het lofgebed zou vergezellen dat gezongen wordt in de hemel. Moge onze symfonie van het gebed, doorheen ons zingen en doorheen ons spreken, de allermooiste worden die bestaat!
Ik dank u voor uw aandacht. » (P. Daubanes, Rector van het Heiligdom).

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr