Geboorte en doopsel van Bernadette Soubirous, 180 jaar al !

Lourdes vangt dit jaar, dat zal gewijd zijn aan het gebed (in het vooruitzicht van het jubeljaar 2025) met de geboorte en het doopsel van Bernadette Soubirous, het jonge meisje uit de Bigorre die de Maagd Maria heeft gezien.
Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zou allen die het Heiligdom binnenkomen willen helpen om ‘een pelgrimstocht van gebed’ te beleven van waaruit ze zich op weg kunnen begeven in het spoor van Christus en het thema in de praktijk te brengen dat het Heiligdom wil aanreiken aan de bezoekers en bedevaarders voor dit jaar 2024 : « dat men hier in processie naar toe zou komen ».

Bernadette Soubirous is binnengetreden in die gebedsgemeenschap, in die grote familie van de christenen die de Kerk is, twee dagen na haar geboorte, op 9 januari 1844. Ze werd gedoopt in de parochiekerk Sint-Petrus die zich bevond op het huidige Peyramaleplein, niet ver van de huidige parochiekerk van Lourdes.
180 jaar later zetten wij dat op weg zijn naar Christus verder door onze voeten te plaatsen in de voetstappen van degene die de Moeder Gods heeft gezien.

Van de Molen van Boly naar de parochiekerk

Bernadette werd door haar familie van de Molen van Boly, waar ze is geboren, naar de parochiekerk gebracht. Om binnen te treden in het Goddelijk leven moeten we gedragen en begeleid worden.
Men kan de letters van het alfabet kennen en toch niet kunnen lezen… Laten wij ons dragen om de geschiedenis van God te leren lezen doorheen zij die erover getuigen.
Het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes reikt deze dagen « de voetstappen van Bernadette » aan, een weg om binnen te treden in de geschiedenis van Lourdes, op weg te gaan met Bernadette en de de voornaamste plaatsen te leren kennen waar zij heeft geleefd, vanaf haar geboorte op 7 januari 1844 tot aan haar vertreke naar het klooster van de zusters van naastenliefde en van de christelijke opvoeding van Nevers in 1866.

Ontdek de biografie van Bernadette Soubirous. In zijn beschrijving van de levensweg van Bernadette vanaf haar kinderjaren tot aan haar teruggetrokken leven in het klooster van Nevers toont don Maxence Bertrand hoe Bernadette, ondanks de vele moeilijkheden van haar leven, zoals de sociale armoede en haar gezondheidsproblemen, in vrijheid keuzes heeft kunnen maken. Een boek dat vertroosting schenkt, gericht naar jongeren, dat biografische elementen, onderrichtingen en voorstellen om in de praktijk te brengen aanreikt… opdat de lezers, geïnspireerd door de persoon van Bernadette, leren om hun leven uit te bouwen in vertrouwen op God.

Verkrijgbaar bij de Grot Bookshop, de officiële winkel van het heiligdom Notre-Dame de Lourdes.

Openbaring des Heren en doopsel van de Heer

De ganse Kerk viert dit jaar tussen de geboorte en het doopsel van de heilige Bernadette twee zeer belangrijke feesten uit het leven van Jezus : de Openbaring van de Heer en het doopsel van Jezus in de Jordaan.
‘Epiphanie’ (in het Nederlands : Openbaring) is een woord dat uit het Grieks komt en wil zeggen: « manifestatie ». Welnu, de Kerk bedient zich van deze uitdrukking om de dag aan te geven waarop we de ‘manifestatie’ van onze Heer Jezus Christus als Zoon van God vieren.
In het Westen is dit feest vooral het feest van de drie Wijzen of van de drie “Koningen”. Maar daarbij vergeten we niet de andere oorspronkelijke ‘manifestaties’ van het openbare leven van Jezus, want het gebedsformulier van dit feest spreekt deze dag over drie mysteries als vormen ze met elkaar een eenheid: de aanbidding van de Wijzen, het doopsel van Jezus en de bruiloft te Kana; nochtans moeten we toch zeggen dat het feest van de drie wijze koningen vrijwel alle aandacht krijgen.
De offergaven van de wijze koningen zijn de concrete uitdrukking van hun aanbidding, hun erkenning en aanhankelijkheid aan de Soevereine Koning.

« De wijzen bieden goud, wierook en mirre aan. Goud komt toe aan een koning, terwijl wierook dient voor Goddelijke eredienst, en met mirre balsemt men het lichaam van de gestorvenen. Door hun mystieke geschenken maken zij dan ook bekend wie ze aanbidden: het goud openbaart Hem als Koning, het wierook als God en de mirre als een sterfelijke mens. » (Heilige Gregorius)

Om aan het feest van de Openbaring in de Kersttijd de dimensie te geven die het feest van Pinksteren heeft voor de Paastijd, heeft de Latijnse Kerk nog niet zo lang geleden het Feest van het Doopsel van de Heer ingericht. Met dit feest zet de liturgie de Openbaring (dat wil zeggen de manifestatie) van Christus voort. In de liturgie van maandag 8 januari beluisteren we plechtige woorden. Zij nodigen ons uit om het moment te beleven waarop Jezus, die door Johannes werd gedoopt, opstaat uit het water van de Jordaan en God de Vader Hem voorstelt als zijn enige Zoon, de Lam dat de zonde van de wereld op zich neemt.

In die dagen vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen”. (Mc 1, 9-11)

Articles récents