Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

De Veertigdagentijd tijdens de Verschijningen van Lourdes

In dit jaar, gewijd aan het gebed, reikt het Heiligdom van Lourdes u enkele pistes aan om de liturgische tijd te beleven met Bernadette.
Van de achttien verschijningen van de Maagd Maria aan de heilige Bernadette spelen veertien zich af in de Veertigdagentijd.

De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding, van veertig dagen, op het feest van Pasen, hart van het christelijk geloof, waarop we de verrijzenis van Christus vieren. Een periode van vasten gedurende veertig dagen die zal uitlopen op Paasdag 2024.
Deze veertig dagen stellen ons in de gelegenheid om met Christus in de woestijn de veertig jaren te herbeleven van de tocht van de Hebreeën naar het beloofde land.
Tijdens de veertiendaagse van de verschijningen bereidde Bernadette zich in Lourdes voor op deze ervaring van intimiteit met God die de hele geloofsgemeenschap wenst te herbeleven, gedoopten of kandidaten voor het doopsel, wanneer ze zich op weg begeeft naar Pasen.

Bernadette was teruggekeerd vanuit Bartrès want, zo zei ze : « In Lourdes is er een priester » en zij wilde haar eerste communie doen. Tijdens de achtste verschijning zegt de Maagd Maria tot Bernadette : « Boetvaardigheid ! Boetvaardigheid ! Boetvaardigheid ! » en de dag daarop, 25 februari 1858, roept de Dame in de Grot haar op tot gebaren van boetvaardigheid : op de knieën vooruitgaan, de grond kussen en eten van het kruid dat daar groeit.
De oproep tot bekering die zij ontvangt vanwege de Maagd Maria, is een ‘verandering van het hart’.
De bedevaarders kunnen die verandering voorbereiden door de kruisweg te doen die het Heiligdom aanreikt.

Lourdes bereidt de bedevaarders voor om het Paasfeest te vieren

De Veertigdagentijd nodigt uit tot gebed, tot meditatie, tot delen, tot het zich openen voor de Andere.
Om zich goed voor te bereiden op het grote feest van Pasen, dat dit jaar zal plaats vinden op 31 maart, doet het Heiligdom in de kapel van de verzoening het aanbod van een ontmoeting met een priester voor een moment van biecht, om terug te kijken naar het eigen geloofsleven en de Barmhartigheid van de Heer te ontvangen.


Te biechten gaan, dat is Gods vergeving ontvangen, zich laten verzoenen met Hem, met de anderen en met zichzelf. De chapelains van het Heiligdom zijn het ganse jaar door aanwezig om u de mogelijkheid te schenken om die Vergeving te ontvangen. Wanneer een bedevaarder er nog niet aan toe is om een biechtvader te ontmoeten, dan kan men zich richten tot de « plek ‘beluisterd worden’ ».
De bedevaarders kunnen zich ook voorbereiden om de Verrijzenis van Jezus te beleven door het gebaar te stellen dat Maria gevraagd heeft aan Bernadette tijdens de negende verschijning : « Ga drinken aan de bron en ga er u wassen ».

Kom de Goede Week en Pasen beleven in Lourdes !

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr