De veertigdagentijd met Bernadette

Van de achttien verschijningen van de Maagd Maria aan de heilige Bernadette spelen er zich veertien af tijdens de Veertigdagentijd.

Op 14 februari 1858 voelt Bernadette zich heel sterk aangetrokken naar de grot van Massabielle. Die dag passeert Bernadette in de parochiekerk en neemt een beetje wijwater mee.
Op 14 februari van dit jaar is het Aswoensdag, de dag waarop we de veertigdagentijd intreden. Alle christenen van hele wereld worden opgeroepen om zich naar een kerkgebouw te begeven om er een oproep tot bekering te ontvangen. Zoals Bernadette kunnen wij ons laten begeleiden door Maria om ons door haar te laten binnenvoeren in het mysterie van het geloof.
Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd, wordt gemarkeerd door de asoplegging : de priester strijkt wat assen uit op het voorhoofd van elke gelovige, als teken van de broosheid van de mens, maar ook van de hoop op de barmhartigheid van God.

Asoplegging in elke eucharistieviering in het Heiligdom.

Het Heiligdom viert de heilige Bernadette op 17 februari !

In 1858 was 18 februari een donderdag, indertijd geen schooldag : Bernadette was vrij om naar de Grot te kunnen gaan. Maar die donderdag was vooral ook de dag na Aswoensdag. De belofte van de Maagd gebeurt dus helemaal in het begin van de Veertigdagentijd.
18 februari is de dag van de derde Verschijning. Die dag spreekt de ‘Dame’ voor de allereerste keer tot Bernadette. Ze zegt haar niet haar naam. Zij wil die ook niet neerschrijven ondanks de veer en de inktpot die Bernadette haar aanreikt. Maar zij doet Bernadette een belofte : dat ze gelukkig zal zijn niet in deze wereld, maar in de andere. Dit volstaat als uitleg voor het feit dat de keuze gevallen is op 18 februari om Bernadette te vieren als bewoonster van de hemel (in Frankrijk en in de Franstalige landen).
Uitzonderlijk viert het Heiligdom de heilige Bernadette in Lourdes op 17 februari, want 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Programma voor de viering van de heilige Bernadette in Lourdes

Vrijdag 16 februari
20h30 : Rozenkransgebed met kaarsen met de verering van de relieken van de heilige Bernadette
Zaterdag 17 februari
08h00 Eucharistieviering in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis
10h00 Eucharistieviering aan de Grot
11h15 Eucharistieviering in de Rozenkransbasiliek
12h00 Angelusgebed aan de Grot en evocatie van de Verschijning
14h00 Mogelijkheid om het gebaar van het water te verrichten
15h30 Rozenkransgebed aan de Grot en evocatie van de Verschijning
16h00 Evocatie van de Verschijning en onderricht door een chapelain
16h30 Eucharistieviering in de Rozenkransbasiliek
17h15 Eucharistische aanbidding en zegening van de bedevaarders in de Rozenkransbasiliek
20h30 Rozenkransgebed met kaarsen of processie

Zondag 18 februari
08h00 Eucharistieviering in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis
10h00 Eucharistieviering aan de Grot
11h15 Eucharistieviering in de Rozenkransbasiliek
15h30 Rozenkransgebed aan de Grot
16h15 Conferentie over de Boodschap van Lourdes
16h30 Eucharistieviering in de Rozenkransbasiliek
17h15 Eucharistische aanbidding en zegening van de bedevaarders in de Rozenkransbasiliek
20h30 Rozenkransgebed met kaarsen of processie

Gebed tot de heilige Bernadette

Heilige Bernadette,
die als eenvoudig en zuiver kind,
in Lourdes achttien maal de schoonheid hebt aanschouwd
en de vertrouwelijke boodschappen van de Onbevlekte hebt ontvangen,
en die u daarna hebt willen verbergen
in het klooster van Nevers
en er u als een hostie hebt laten verteren voor de zondaars,
wil voor ons diezelfde geest van zuiverheid bekomen,
van eenvoud en van versterving,
die ook ons zal voeren tot het aanschouwen van God
en van Maria in de hemel.
Amen.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons !

Articles récents