Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

22 februari 2023 : Met Aswoensdag binnentreden in de Veertigdagentijd

Van de achttien verschijningen van de Maagd Maria aan Bernadette gebeurden niet minder dan veertien gedurende de Veertigdagentijd.

Het is zinvol om de kalender van de verschijningen te plaatsen in de liturgische kalender. Aangezien de Paasdatum van jaar tot jaar varieert, is er een klein verschil tussen de liturgische kalender van 1858 en die van dit jaar. In 1858 werd Pasen gevierd op 4 april.
Op 17 februari heeft Bernadtte ongetwijfeld een assenkruisje ontvangen. De dag daarop begint de veertiendaagse van de verschijningen. Deze voegt zich dus helemaal in in het begin van de Veertigdagentijd. Deze periode past bijzonder goed bij de oproep tot boetvaardigheid, op 245 februari, en de gebaren van boetvaardigheid waartoe Bernadette in de dagen daarop wordt uitgenodigd.
Aswoensdag, eerste dag van de Veertigdagentijd, wordt getekend door de asoplegging : de priester tekent het voorhoofd van elke gelovige met wat assen, als teken van de broosheid van de mens, maar ook als teken van de hoop op de barmhartigheid van God.

Asoplegging in alle Eucharistieviering in het Heiligdom.

Gebed

 Maria is de Moeder van de Kerk, want ze is de Moeder van Christus, de Moeder die Jezus aan de geliefde leerling heeft toevertrouwd.
O Maria,
U hebt Bernadette met wijsheid geleid
in de periode van de verschijningen.
U bent getuige geweest van haar vertrouwen.
U hebt haar geloof doen groeien.
Samen met u heeft zij de Veertigdagentijd
beleefd in haar parochiegemeenschap.
O Maria,
U bent de Moeder van de Kerk.
Versterk onze verbondenheid met de Kerk.
Bereid ons voor op de
sacramenten van Pasen.
In de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen !

Partagez l'actualité du Sanctuaire

Articles récents

Video afspelen

Inscrivez-vous à la Lettre des Amis de Lourdes
Restez en contact avec le Sanctuaire

dowload_apple-fr
dowload_google-fr