Welkom bij het Heiligdom van Notre-Dame de Lourdes

Elke dag bidden met Lourdes

Het gebed is een dialoog met God in een persoonlijke ontmoeting met Hem. Men kan niet bidden zonder de hoop dat men beluisterd zal worden. Lourdes is ontstaan vanuit het naar elkaar luisteren en de uitwisseling tussen twee jonge vrouwen in 1858.

Bernadette Soubirous ging op 11 februari 1858 naar de grot van Massabielle vanuit een heel precieze materiële behoefte : er was geen hout meer om het cachot te verwarmen, maar zij beleefde er een onverhoopte ontmoeting die gans haar leven zou veranderen. Ook uw leven kan veranderen wanneer u naar de Grot van Lourdes komt.

Het gebed in Lourdes kan beginnen door het stil te maken en te luisteren naar God die tot ons spreekt doorheen de anderen. Bernadette had het stil gemaakt en zij hoorde « een geluid als van een windbries ». Beginnen met het stil te maken in het eigen hart, dat is een goed begin !

Wilt u nog verder gaan ? Dan kunt u zich richten tot God door de bemiddeling van degene die “ja” gezegd heeft ten aanzien van de onvoorwaardelijke liefde van God. Het “Wees gegroet, Maria” is een essentieel gebed in het leven van de christen. Een tweede belangrijk gebed is het Onze Vader, het gebed dat de Heer Jezus aan zijn apostelen heeft geleerd. Met deze twee gebeden kunt u het Rozenkransgebed volgen dat iedere dag aan de Grot gebeden wordt.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. (Nederlandse versie) Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
“ O Jezus, geef mij het brood van de nederigheid, het brood van de gehoorzaamheid, het brood van de liefde, het brood van de kracht om mijn wil te breken en één met die van U te maken, het brood van het geduld om de pijn van mijn hart te verdragen. het brood U alleen in alles en altijd te zien,” “Ik heb mijn hoop op U gesteld, Jezus. Wees het huis van mijn toevlucht want U bent mijn kracht”. “Die daar volstaat voor mij… Jezus alleen is mijn rijkdom”.
« Wees gegroet, Maria, Vrouw van geloof, eerste te midden van de apostelen ! Maagd, Moeder van de Kerk, help ons dat we ons altijd rekenschap geven an de hoop die in ons leeft, om vertrouwen te hebben in de goedheid van de mens en in de liefde van de Vader. Leer ons om te bouwen aan onze wereld, van binnen uit : in de diepte van de stilte en het gebed, in de vreugde van de broederlijke liefde, in de onvervangbare vruchtbaarheid van het Kruis. Heilige Maria, Moeder van de gelovigen, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons. Amen ! »
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
« O Maria, tedere moeder, u hebt zich tot op de aarde klein gemaakt om u te tonen aan mij, uw zwak kind, en om mij sommige dingen te zeggen, niettegenstaande mijn grote onwaardigheid… U die de Koningin zijt van aarde en hemel, U hebt zich willen bedienen van datgene wat het nederigst was en het kleinst in de ogen van de wereld. Maria, geef aan haar die zich uw kind wil noemen die kostbare deugd van deemoed. Moeder van tederheid, laat uw kind u navolgen in alles en voor alles, in één woord: dat ik een kind mag worden naar het hart van u en van uw lieve Zoon. »
« Wat was ik blij in mijn hart, goede Moeder, toen ik het geluk had u te mogen aanschouwen! Wat houd ik ervan om te zien naar die momenten van geluk, als ik voor u mocht staan, onder uw ogen vol goedheid en barmhartigheid voor ons. Ja, tedere moeder, u hebt zich tot op de aarde klein gemaakt om u te tonen aan mij, uw zwak kind, en om mij sommige dingen te zeggen, niettegenstaande mijn grote onwaardigheid. Ik heb alle reden om deemoedig te zijn! U die de Koningin zijt van aarde en hemel, U hebt zich willen bedienen van datgene wat het nederigst was en het kleinst in de ogen van de wereld. Maria, geef aan haar die zich uw kind wil noemen die kostbare deugd van deemoed. Moeder van tederheid, laat uw kind u navolgen in alles en voor alles, in één woord: dat ik een kind mag worden naar het hart van u en van uw lieve Zoon. »
« O Maria, in de sterkste momenten van lijden en beproeving bent u mijn Moeder geworden. Daarom moet ik zo’n groot en volkomen vertrouwen hebben in u: wanneer ik getroffen zal worden door beproeving vanwege een van de schepselen en wanneer ik overgeleverd zal zijn aan de beproeving en de verlatenheid van mijn ziel, zal ik mijn toevlucht komen zoeken bij uw Hart, mijn goede Moeder, en u bidden om mij niet ten onder te laten gaan, maar mij de genade te verlenen jom nederig en vertrouwvol te zijn in de beproeving, naar uw voorbeeld, om lijden te dragen met liefde; moge ik – zoals u – overeind blijven vaan de voet van het Kruis en vastgenageld aan het Kruis, als dat genoegen doet aan uw allerliefste Zoon. Nooit zal een kind dat toegewijd is aan Maria, ten onder gaan; mijn goede Moeder, heb medelijden met mij; ik geef mij geheel aan u, zodat u mij kunt schenken aan uw allerliefste Zoon die ik wil beminnen met heel mijn hart. Mijn goede Moeder, schenk mij een hart dat alleen maar brandt voor Jezus. Amen. »
« O Onbevlekte Maagd, Moeder van barmhartigheid, heil van de zieken, toevlucht van de zondaars, troosteres van de bedroefden, u kent mijn noden, mijn zorgen en mijn lijden. Wil uw welwillende blik op mij richten. Door te verschijnen in de Grot, hebt u gewild dat zij de bevoorrechte plaats zou worden waar u uw gunsten verleent, en reeds vele ongelukkigen hebben er uitkomst gevonden voor hun zorgen, voor hun spirituele en materiële noden. Ook ik kom in volle vertrouwen uw moederlijke gunsten vragen; wil, o tedere Moeder Maria, mijn nederig gebed verhoren en wil mij vervullen van uw weldaden, en ik zal er alles voor doen om u waardig te zijn en uw deugden na te volgen om eens een dag ook deel te krijgen aan uw heerlijkheid. Amen. »
Vorige slide
Volgende slide

Deel deze pagina:

Video afspelen
Besoin d'aide ?

Centre d’information du Sanctuaire :
+33 (0)5 62 42 20 08
Numéro d’urgence :
+33 (0)5 62 42 80 60

Vous venez seul ou en famille, vous êtes touché par le handicap ?


Le service d’accueil des personnes handicapées, animé par la fondation OCH, vous ouvre ses portes.
+33 (0)5 62 42 79 92
9h30 – 12h et 14h -18h

Venir à Lourdes
✈️ L’aéroport international de Tarbes-Lourdes (TLP) est situé à quinze minutes du Sanctuaire. Lourdes est aussi accessible grâce à l’aéroport de Pau (PUF, 45 km de distance) et celui de Toulouse-Blagnac (TLS, 180 km de distance).

🚌 Vous pouvez rejoindre Lourdes en train, au départ des principales villes de France, A votre arrivée à la gare de Lourdes, vous trouverez des bus urbains qui vous permettront de vous rendre au Sanctuaire.

🚗Vous pouvez vous rendre à Lourdes avec votre véhicule, par l’autoroute A64 depuis Toulouse ou l’A65 depuis Bordeaux. Plusieurs zones de parkings vous sont proposées dans la ville.

dowload_apple-fr
dowload_google-fr